Тапсырмалар мәтіні. Лектор: доцент Ташкенбаева С. М. Жетісай 2008 ж. Алғы сөзбет21/21
Дата25.04.2016
өлшемі4.1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

15 Ц- 4

44. Жіберілген сащы табыңыз: 643 (111) 421.269 ( ...) 491.

45. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 857; 969; 745; 1193; ?'27

83

46. Жетіспейтін санды табыңыз:


38

118


47. Жіберілген санды табыңыз:9 (45) 81.

8 (36) 64. 10 (...)? 1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 7; 19; 37; 61; ?

 2. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 4; 41; 149; 329; ?

 3. Жіберілген санды табыңыз:

1 3

2. 5.

4 12


Багалау шкаласы

Математикалық субтест жауабын бағалау үшін төменде көрсетілген үлгі бойынша график жасалады. Сол графикке дүрыс жауаптар санын горизонтал бағанына түсіріп, ал коэффициент көрсеткіштерін вертикал бағанға орналастырып алганнан соң жоғарыдағы, вербалдық тест нәтижесін талдағандай амалдар арқылы математикалық қабілеттің коэффициенті (10) анықталады.

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26


135 130 125 120 115 110 105 100 95 90

Айзенк сандық субтестінің жауаптары мен олардың түсініктемесі

 1. 48. Қатардага сандар бастапқыда 2-ге, кейін 4-ке, сосын 8-
  ге, соңында 16-ға артады.

 2. 24. Сағат тілі бағытына қарсы қарай жүргевде сандар ретімен
  2, 3, 4, 5, 6-ға өседі.

 3. 80. Әр саннан 33-ті алып отырамыз.

 4. 5. Көтерілген "қолдағы" сандар оң, ал төмендегі "қодцағы"
  сан теріс белгілі. "Баста" орналасқан сан олардың қосындысы
  (+7 - 2 =+5)

 5. 18. Бүл қатар кезектесіп келетін екі сан қатарынан қүрылады.
  Бірінші кезек сандар 4-ке, ал екінші кезеісгесіп келетін сандар 3-
  ке өсіп түрады. Сондықтан, келесі сан - 18.

 6. 154. Бүл жақшаның ішіңцегі сан жақшаның сыртында түрған
  сандардың екі еселенген қосындысы.

 7. 86. Сандар екі еселенеді, содан кейін 1, 2, 3, 4 сандарын
  әрқайсысынан алып тастаймыз.

 8. 3. Бүл - бірінші жөне екінші қатар сандарының жарты
  айырмасы.

 9. 333. Бүл сан жақшаның оң және сол жағындағы сандардың
  айырымы.

10. 35. Қатардағы сандар тізбегі біртіндеп 1, 2, 4, 8, 16-ға артады.

11.5. "Бастағы" сандар "аяқтағы" сандардың жартысына тең. 1. 37. Әрбір келесі сандар екі еселеніп, одан 5 алынады.

 2. 7. Үшінші қатардағы сан бірінші және екінші қатардағы
  сандардың жартысына тең.

 3. 33. Қатардағы сандар 16, 8, 4, 2, 1-ге кемиді.

 4. 3. Егер сағат тілімен жылжыса, онда сан 3 есеге артады.

16. 14. Жақшаның ішіндегі сан жақшаның сыртындағы
сандарды 50-ге бөлгендегіге тең.

17.6. Кезекгесіп келетін екі сан қатарынан қүрылады. Бірінші


қатардағы савдар 3-ке, ал екіншісіндегілер 2-ге кеміп отырады.

 1. 4. Әрбір қатардағы сандардың суммасы 14-ке тең.

 2. 18. Әрбір келесі сандар екі еселеніп, оны 10-ға азайтамыз.

 3. 3. Үш қатар сандары кему ретімен орналасқан. Бірінші
  қатардағы сандар 3-ке, екінші қатардағылар 2-ге, үшіншідегілер
  - 3-ке кемиді.

 4. 18. Қарама-қарсы сектордың екі еселенген саны.

 5. 232. Жақшаның оң және сол жағындағы түрған сандардың

екі еселенген айырмашылығы.

23. 21. Сандар 2, 4, 6, 8-ге артады.

24. 481. Жақшаның ішіндегі сан сыртындағылардың
квадратының қосындысына тең.


 1. 6. Әр қатардағы соңғы сан бірінші жөне екінші сандардың
  екі еселенгенінің айырмашылығына тең.

 2. 19. Ауыспалы екі сандар қатары орналасқан. Бірінші қатарда
  сандар 3, 4, 5-ке артады. Екінші қатардағы савдар 2 жөне 3-ке
  кемиді.

 3. 3. Екінші және төртінші "аяқтағы" сандардан бірінші және
  үшінші "аяқтағы" сандарды алу керек. Нәтижесінде "қүйрықтағы"
  сан шығады.

 4. 77. Жақшаның ішіндегі сан жақшаның сыртындағы-лардың
  жартысына тең.
 1. 7. Әрбір көрсетілген санның жартысынан 2 саны алып
  тасталынады.

 2. 61. Алдыңғы екі санның екі еселенген қосындысы келесі
  санға тең.

31. 11. Қарама-қарсы сектордағы сандарды екі еселеп,
нәтижесіне 1 саны қосылады.

 1. 46. Әрбір сан екі еселеніп, оған 2 саны қосылады.

 2. 24. Қатардағы сандар 3, 5, 7, 9-ға артады.

 1. 5. Ауыспалы сандар қатары келесі ретпен орналасқан.
  Бірінші қатардағы әр сан 2-ге артады, ал екінші қатардағылар 1-ге
  кемиді.

 2. 518. Жақшаның ішіндегі сан жақшаның сыртындағы-лардың
  айырмасын екі еселегенге тең.
 1. 3. "Аяқтағы" сандар қосындысынан "қолдағы" сандар
  қосындысын алып тастаймыз. Нөтижесінде "бастағы" сан шығады.

 2. 19. Ауыспалы сандар қатарынан түрады. Бірінші қатардағы
  сандар 5-ке артады, ал екінші қатардағылар 4-ке артады.

 3. 152. Егер сағат тілі бағытымен талдасақ, өрбір келесі сан
  екі еселеніп, нөтижесіне ретімен 2, 3, 4, 5, 6 сандары қосылады.

 4. 40. Екінші қатардағы саңдар біріншідегілерді екі еселеп,
  оған 2 санын қосқанға тең: 2 х 19 + 2 = 40.

 5. 20, 26. Жоғарғы квадраттағы сандар 3, 4, 5, 6-ға артады, ал
  төменгі квадраттағы сандар 4, 5, 6, 7-ге өседі.

 6. 66. Егер сағат тілімен жүрсек, әрбір келесі сан алдыңғының
  екі еселенгенін 2-ге көбейту арқылы анықталады.

 1. 179. Егер сағат тілі бағытымен жүрсек, онда әрбір келесі

сан екі еселеніп, оған 1, 3, 5, 7, 9 қосылады.

 1. 64. Қарама-қарсы сектордағы сандардың квадратына тең.

 2. 111. Жақша ішіндегі сан жақша сыртындағы сандардың
  жартылай айырмасына тең.

45. 4324. Сандар арасындағы айырмашылықты көбейтіп,
кезегімен қосып және азайту керек. Мысалы:

857+ 112= 969; 969- 112= 745; 745 + 112x2x2 = 1193; 1193 - 112 х2х 2= 4324.

46. 6. Ауыспалы екі сандар қатарынан түрады. Екеуі де бірінші
қатар санының квадратына 2-ні қасқанды білдіреді.

Бірінші қатар: 0 3 6 9; Квадраттары: 0 9 36 81; Қосамыз 2-ні: 2 1138 83; Екінші қатар: 5 4 3 ' - екіге азаяды; Квадраттары: 25 16 9 - төртке азаяды; Қосамыз 2-ні: 27 18 11 - демек 6 болады. 1. 55 және 100. Оң жақтағы сан сол жақтағы жақшаның
  ішіндегі санның квадратына тең. Жақшадағы санның жартылай
  қосындысы сыртындағы санға тең.

 2. 91. Берілген қатардағы сандар 6-ға артады да, соған сай
  сандар 12, 18, 24, 30 сандарын қүрайды.

49. 581. Сандар қатарын бастаймыз:
0 2 4 6, келесі 8 болады;

3-ке көбейтеміз: 0 6 12 18, келесісі 24;


квадраты: 0 36 144 324, келесісі 576;

5 санын қосамыз: 5 41 149 329, келесісі 581.

50. 6. Дөңгелек ішіндегі сан үшбүрыш бүрышындағы санға
тең, ал үшбүрыш ішіндегі сан осы сандардың айырмасына тең.

5.4. Интеллектуалдық икемделгіштікті (лабильділікті) анықтау әдістемесі

Мақсаты: Әр түрлі тапсырмаларды орындауға икемділікті, бір әрекеттен екіншіге ауысудың жеңілділігін жөне зейін аударуға қабілеттілікті зерттеу.

Орындау ережесі: Әдістеме жүргізу үшін тапсырмалар арнайы бланкіке түсіріліп, зерттелінушілердің қолына беріледі де оны орындау тәртібі түсіндіріледі.Орындау ережесі: "Сіздерге, онша қиындығы жоқ, 40 тапсырма берілген. Олардың әрқайсысын орындауға 2, 3, 4, 5 секунд уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде тапқан жауаптарыңызды блакінің номері аталған жеріне толтырасыздар. Тапсырмаларды тез және зейіндеріңізді жинақтап отырып орындаңыздар". Психолог өр тапсырманы асықпай оқып береді де, оны орындау уақыты аяқталғаннан соң, келесі тапсырма оқылады. Зерттелінушілер жауаптарын қолындағы бланкіге толтырып отырады.

Тапсырмалар

 1. (1-ші квадрат) Смадияр деген аттың бірінші әрібі мен
  жылдың бірінші айының соңғы әрібін квадрат ішіне жазыңыз. (3
  сек.)

 2. (4-ші квадрат) "Жел" деген сөзді квадратқа жазғанда бір өріп
  үшбүрыштың ішіне түссін. (3 сек.)

 3. (5-ші квадрат) Төртбүрышты екі вертикалдық жөне екі
  горизонталдық сызықтармен бөліңіз. (4 сек.)

 4. (6-шы квадрат) Бірінші шеңберден төртінші шеңберге қарай
  сызық жүгізіп, оны екіншінің үстінен, үшіншінің астынан
  өтетіндей етіп орналастырыңыз, (3 сек.)

 5. (7-ші квадрат) Үшбүрыштың ішіне плюс белгісін қоиып, ал
  үшбүрыш пен төртбүрыштың ортақ ауданына 1 деген санды
  жазьщыз. (3 сек.)

 6. (8-ші квадрат) Екінші шеңберді үшке, ал төртінші шеңберді
  екіге бөліңіз. (4 сек.)

 7. (10-шы квадрат) Егер бүгінгі күн сәрсенбі болмаса атыңыздың
  соңгы әрібінен бүрынғыны квадрат ішіне жазыңыз. (3 сек.)

 8. (12-ші квадрат) Бірінші тікбүрыштың ішіне плюс,
  алтыншысына 0 қойыңыз да, үшіншіні сызып тастаңыз. (4 сек.)

 9. (13-ші квадрат) Нүктелерді тік сызықтармен қосып
  шығыңыз, кішкентай үшбүрыштың ішіне плюс белгісін қойыңыз.
  (4 сек.)
 1. (15-ші квадрат) Дауыссыз дыбыстардың сыртына шеңбер
  сызыңыз да, дауыстыларды сызып тастаңыз. (4 сек.)

 2. (17-ші квадрат) Трапецияның бүйір қабырғаларын бір-
  бірімен қилысқанша төмен қарай жалғастырыңыз, қилысқан
  нүктені өзіңіз түратын мекен-жайыңыздың соңғы әріпімен
  белгілеңіз. (4 сек.)

 3. (18-ші квадрат) Егер "синоним" деген сөздің алтыншы әрібі
  дауысты болса, тікбүрыштың ішіне 1 дегсн санды жазыңыз. (3 сек.)

 4. (19-шы квадрат) Үлкен шеңберді қайта сызыңыз да кішісінің

ішіне плюс белгісін қойыңыз. (3 сек.)

 1. (20-шы квадрат) 2, 4, 5 нүктелерді бір-бірімен қосыңыз, ал
  1 мен 3 нүктелерді тастап кетіңіз. (3 сек.)

 2. (21-ші квадрат) Егер екі көпсанды савдар бір-біріне тең болса
  арасындағы сызықшаның үстіне қанат белгі қойыңыз. (2 сек.)
 1. (22-ші квадрат) Бірінші сызықты үшке бөліп, екіншісін
  екіге бөліп, үшінші сызықтың үштарын "А" әріппен
  жалғастырыңыз. (4 сек.)

 2. (23-ші квадрат) Бірінші сызықтың үшын екінші сызықтын
  жоғарғы үшымен қосыңыз, ал екінші сызықтың үстіңгі шетін
  төртінші сызықтың төменгі үшымен жалғастырыңыз. (3 сек.)

 3. (24-ші квадрат) Тақ сандарды сызып тастап, жүп савдардың
  астын сызып қбйыңыз. (5 сек.)

 4. (25 квадрат) Екі фигураның сыртына шеңбер кигізіңіз, сонан
  соң оларды бір-бірінен вертикаль сызықпенен бөліп қойыңыз. (4 сек.)

 5. (26-шы квадрат) А әріпінің астына төменге бағытталған
  стрелка қойыңыз, ал В-ның астьша - жоғарыға бағытталған
  стрелка, С өрібінің астына қанат белгі соғыңыз. (3 сек.)

 6. (27-ші квадрат) Егер "ҮЙ" мен "ҮЙРЕК" деген. сөздер
  бірдей әріптен басталатын болса, ромбтардың арасына минус
  белгісін қойыңыз. (3 сек.)

 7. (28~ші квадрат) Сол жақ шеткі клеткаға 0, ал оң жақтағы
  шеткі клеткаға плюс белгісін қоиып, ортасынан диагональ өткізіңіз.
  (3 сек.)

 8. (29 квадрат) Қанат белгілердің астын сызып, бірінші қанат
  белгінің ішіне А әрібін жазыңыз. (3 сек.)

 9. (30-шы квадрат) Егер, "СЫЙЛЫҚ" деген сөздегі үшінші
  әріп И болмаса, келесі сандар суммасын жазыңыз: ЗН-5. (3 сек.)
 1. (31 -ші квадрат) "САЛЮТ" деген сөздегі дауысты
  дыбыстарды дөңгелектеп сызып, ал "ЖАҢБЫР" деген сөздегі
  дауыссыз дыбыстарды сызып тастаңыз. (4 сек.)

 2. (32-ші квадрат) Егер 54 саны тоғызға бөлінетін болса,
  төртбүрьшггың сыртына шеңбер сызыңыз. (3 сек.)

 3. (33-ші квадрат) 1 санынан 7 санына қарай сызық сызып,
  оны жүп сандардың астынан, тақ сандардың үстінен өткізіңіз. (4
  сек.)

 4. (34-ші квадрат) қасында сан жазылмаған шеңберлерді сызып
  тастап, саны барлардың аст*н сызып қойыңыздар. (3 сек.)

29. (35-ші квадрат) Дауыссыз дыбыстардың астына төмен
қараған, дауыстылардың астына — жоғары қараған стрелка

қойыңыздар. (3 сек.)

30, (36-шы квадрат) "ҚОЛ" деген сөздің бірінші өрібін шеңбердің ішіне, ал екіншісін - тікбүрыштың ішіне түсіріп жазыңыз. (3 сек.)

Зі. (37~ші квадрат) Горизонталдық сызықтарды солға қараған, вертикал сызықтарды — жоғары қараған стрелкалармен белгілеңіз. (5 сек.)

32. (39-шы квадрат) Екінші сызықты екіге бөліп, бірінші
сызықтың екі үшын сол нүктемен қосыңыз. (3 сек.)


 1. (40-шы квадрат) Вертикал сызықтар көмегімен тақ сандарды
  жүп сандардан бөліп қойыңыз. (5 сек.)

 2. (41-ші квадрат) Сызықтың үстіне жоғары қараған, ал астына
  - солға қараған стрелка қойыңыз. (2 сек.)

 3. (42-ші квадрат) "М" әрібінің сыртына шаршы, "К"-ның
  сыртына шеңбер, ал "О"-ның сыртына үшбүрыш салыңыз. (4 сек.)

36. (43-ші квадрат) 5 пен 2 сандарының қосындысын
тікбүрыштың ішіне, алымын - ромбтың ішіне жазыңыз. (4 сек.)

 1. (44-ші квадрат) 3-ке бөлінетін сандарды сызып тастаңыз
  да, басқаларының астын сызып қойыңыз. (5 сек.)

 2. (45-ші квадрат) Қанат белгілерді тек шеңбер ішіне, 3 санын
  тек тікбүрыш ішіне қойып шағыңыз. (3 сек.)

 3. (46-шы квадрат) Әріптедің астын сызып, жүп сандардың
  сыртына шеңбер салыңыз. (5 сек.)

 4. (47-ші квадрат) Тақ сандардың сыртына шаршы скобка,
  жүп сандардың сыртына дөнгелек скобка қойып шығыңыз. (5 сек.)

Баеалау шкаласы:

Икемделгіілтік (лабильділік) көрсеткіші жіберілген қателер санымен анықталады.

0—4 қате — лабильділігі жоғары, оқуғй қабілеті жақсы;

5-9 қате — лабильділігі орта;

10-14 қате - лабильділігі төмен, қайта үйрету қиын;

15 және одан көп қате - іс-өрекеттің барлық түріне икемсіз.

Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет