Татарстан республикасы конституция судыДата17.05.2020
өлшемі91.1 Kb.
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯ СУДЫ

Б И Л Г Е Л Ә М Ә С Е

2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 сентябрендәге 755 номерлы карары редакциясендә) белән расланган республика адреслы программасының III бүлегендәге җиденче абзацы белән үзенең конституциячел хокуклары һәм ирекләре бозылуга карата гражданин С.Г. Сидоровның шикаятен карауга алудан баш тарту турында
Казан шәһәре 2014 елның 12 феврале
Татарстан Республикасы Конституция суды Рәисе В.Н. Демидов, судьялары Ф.Н. Баһаутдинов, Л.В. Кузьмина, Р.Г. Сәхиева, А.А. Хамматова, А.Р. Шакараев составында,

«Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 44 статьясы нигезендә суд утырышында гражданин С.Г. Сидоровның шикаятен алдан өйрәнгән судья Ф.Н. Баһаутдинов бәяләмәсен тыңлаганнан соң, Татарстан Республикасы Конституция судыачыклады:

1. Татарстан Республикасы Конституция судына 2013 елның 30 декабрендә гражданин С.Г. Сидоров 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 сентябрендәге 755 номерлы карары редакциясендә) белән расланган республика адреслы программасының III бүлегендәге җиденче абзацы белән үзенең конституциячел хокуклары һәм ирекләре бозылуга карата шикаять белән мөрәҗәгать итте.

Шикаятьтән һәм аңа кушып бирелгән документларның күчермәләреннән күренгәнчә, мөрәҗәгать итүче Казан шәһәренең Үзәк (Центральная) урамында урнашкан торак йорттагы өч бүлмәле фатирның бер бүлмәсендә яши. Бу фатирның ике бүлмәсендә башка гаилә яши.Мөрәҗәгать итүче күрсәткәнчә, Казан шәһәре администрациясе башлыгының 2000 елның 26 гыйнварындагы 116 номерлы карары белән ул яши торган торак йорт яшәү өчен яраксыз дип танылган, шуңа күрә ул аны хосусыйлаштыра алмый, аңа шулай ук әлеге торак урынына карата, ремонт эшләрен дә кертеп, шәхси счет ачу һәм юридик әһәмиятле теләсә нинди гамәлләр кылу тыелган. Шуңа өстәп, гражданин С.Г. Сидоров билгеләп үткәнчә, йорт куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми, аның исәнлегенә һәм сәләмәтлегенә куркыныч яный.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары белән 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча республика адреслы программасы расланды, Казан шәһәре әлеге Программада катнашучылар исәбенә кертелде. Ә мөрәҗәгать итүче яши торган торак йорт әлеге Программага кертелмәгән. Шуңа бәйле рәвештә гражданин С.Г. Сидоров Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының гамәл кылмавын хокукый яктан дөрес түгел дип тану һәм аңа мөрәҗәгать итүченең торак урынын 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча республика адреслы программасына кертүне йөкләү турында судка гариза белән мөрәҗәгать иткән. Казан шәһәре Вахитов район судының 2012 елның 10 гыйнварындагы карары белән гражданин С.Г. Сидоровның таләпләре канәгатьләндерелгән. Ләкин Татарстан Республикасы Югары судының граждан эшләре буенча апелляция инстанциясенең 2012 елның 12 мартындагы билгеләмәсе белән әлеге карар юкка чыгарылган һәм гражданин С.Г. Сидоровның таләпләрен канәгатьләндерү кире кагылган.Мөрәҗәгать итүче шулай ук 2011 елның 17 мартында Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы белән Казан шәһәре муниципаль берәмлеге арасында 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча республика адреслы программасын гамәлгә ашырганда үзара эшчәнлек итү турында 500/5 номерлы шартнамә төзелгән дип күрсәтә.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 сентябрендәге 755 номерлы карары кабул ителүгә бәйле рәвештә 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары белән расланган республика адреслы программасы яңа редакциядә бәян ителгән. Ә Казан шәһәре әлеге Программада катнашучылар исемлегеннән төшереп калдырылган, һәм шул ук көндә, 2011 елның 8 сентябрендә, 2011 елның 17 мартындагы 500/5 номерлы шартнамәне өзү турында килешү имзаланган.

Гражданин С.Г. Сидоров Казан шәһәрен әлеге Программада катнашучылар исемлегеннән төшереп калдыру Татарстан Республикасы Конституциясенә каршы килә һәм торак йортлары 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча республика адреслы программасына кергән гражданнарның хәлен начарайта дип саный. Дәгъва белдерелә торган нормада Программадан Казан шәһәрен төшереп калдыруның сәбәбе күрсәтелмәгән, шуңа күрә, мөрәҗәгать итүче фикеренчә, бу төшереп калдыру үз белдеге белән башкарылган. Моннан тыш, дәгъва белдерелә торган норма Казан шәһәрендә яшәүчеләрне Татарстан Республикасының бүтән муниципаль берәмлекләрендә яшәүчеләр белән чагыштырганда башка хәлгә куеп, закон алдында һәркем тигез дигән конституциячел принципны боза.

Бәян ителгәннәр нигезендә гражданин С.Г. Сидоров 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 сентябрендәге 755 номерлы карары редакциясендә) белән расланган республика адреслы программасының III бүлегендәге җиденче абзацын, күрсәтелгән норма Казан шәһәре 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча республика адреслы программасында катнашучы муниципаль берәмлекләр исәбенә кертелмәгәнгә күрә Татарстан Республикасы Конституциясенең 28 (беренче һәм икенче өлешләр), 55 һәм 58 (икенче өлеш) статьяларына туры килми дип тануны сорый.

2. Татарстан Республикасы Конституциясенең 109 статьясы (4 өлеш) һәм «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясындагы бишенче өлеше нигезендә Татарстан Республикасы Конституция суды гражданнарның шикаятьләре буенча аларның конституциячел хокуклары һәм ирекләре бозылуга карата Татарстан Республикасы законының яисә аның аерым нигезләмәләренең, Татарстан Республикасы Президенты һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты, шулай ук җирле үзидарә органнары норматив хокукый актларының конституциячеллеген тикшерә.

«Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 100 статьясы нигезендә Татарстан Республикасы Конституция судына конституциячел хокуклары һәм ирекләре бозылуга карата шикаять белән мөрәҗәгать итү хокукына Татарстан Республикасы законы, Татарстан Республикасы Президентының һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының, җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары белән хокуклары һәм ирекләре бозылган гражданнар ия. «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 101 статьясы нигезендә, әгәр Закон яисә башка норматив хокукый акт гражданнарның конституциячел хокукларына һәм ирекләренә кагылса һәм әгәр законны яисә башка норматив хокукый актны карау төгәлләнгән яисә судта яки башка органда карала башланган конкрет эштә кулланылган яисә кулланылырга тиеш булса, Татарстан Республикасы законы яисә башка норматив хокукый акты белән конституциячел хокуклар һәм ирекләр бозылуга карата шикаять бирү мөмкин дип санала.2014 елның 5 февралендәге 3-О номерлы билгеләмәдә Татарстан Республикасы Конституция суды Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгыннан алынган мәгълүмат буенча, күрсәтелгән Программа (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 елның 24 декабрендәге 1141 номерлы карары редакциясендә) «Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм итү фонды турында» 2007 елның 21 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә 2012 елның 31 декабренә кадәр тулысынча үтәлгән. Моннан аңлашылганча, гражданин С.Г. Сидоров Татарстан Республикасы Конституция судына мөрәҗәгать иткән вакытка «2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча республика адреслы программасын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 сентябрендәге 755 номерлы карары редакциясендә) фактта үз көчен югалткан.

«Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 46 статясындагы икенче өлеше мәгънәсе буенча мөрәҗәгать итүче Татарстан Республикасы Конституция судына мөрәҗәгать иткәнчегә кадәр юкка чыгарылган яисә үз көчен югалткан актларның конституциячеллеге тикшерелми.

Димәк, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 елның 8 сентябрендәге 755 номерлы карары редакциясендә) белән расланган 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча республика адреслы программасының III бүлегендәге җиденче абзацының конституциячеллеген тикшерү турында гражданин С.Г. Сидоровның шикаятендә куелган мәсьәләне хәл итү «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 46 статьясындагы беренче өлешенең 2 пункты нигезендә мөмкин түгел.

«Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясындагы тугызынчы өлеше нигезендә Татарстан Республикасы Конституция суды хокук мәсьәләләрен генә хәл итә һәм конституциячел суд эшчәнлеген гамәлгә ашырганда факттагы хәлләрне билгеләү һәм өйрәнү башка судлар яисә Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башка органнары компетенциясенә кергән барлык очракларда аларны башкармый.

2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 сентбрендәге 755 номерлы карары редакциясендә) белән расланган республика адреслы программасының III бүлегендәге җиденче абзацын Татарстан Республикасы Конституциясенә туры килми дип тануны таләп итеп, мөрәҗәгать итүче Татарстан Республикасы Конституция суды алдына Республика адреслы программасыннан Казан шәһәре муниципаль берәмлеген төшереп калдыруга нигез булган факттагы хәлләрне тикшерү турындагы мәсьәләне, шулай ук 2011 елның 17 мартында Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы белән Казан шәһәре муниципаль берәмлеге арасындагы 2011 елның 17 мартындагы 500/5 номерлы шартнамәсен өзү турындагы килешүне төзүнең дөреслеге хакындагы мәсьәләне өйрәнү мәсьәләсен куя. Ләкин бу мәсьәләләрне хәл итү Татарстан Республикасы Конституция суды карамагына керми.

Бәян ителгәннәрдән чыгып, «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясындагы тугызынчы өлешенә, 46 статьясындагы беренче өлешенең 1 һәм 2 пунктларына һәм икенче өлешенә, 66 статьясындагы беренче һәм бишенче өлешләренә, 67 статьясындагы беренче һәм икенче өлешләренә, 69 һәм 72 статьяларына, 73 статьясындагы беренче өлешенә, 100 һәм 101 статьяларына таянып, Татарстан Республикасы Конституция суды


б и л г е л ә д е:

1. 2011 елга авария хәлендәге торак фондыннан гражданнарны күчерү буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 февралендәге 76 номерлы карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 8 сентябрендәге 755 номерлы карары редакциясендә) белән расланган республика адреслы программасының III бүлегендәге җиденче абзацы белән үзенең конституциячел хокуклары һәм ирекләре бозылуга карата гражданин С.Г. Сидоровның шикаятен карауга алудан баш тартырга, чөнки анда куелган мәсьәләләрне хәл итү Татарстан Республикасы Конституция суды карамагына керми һәм «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының шикаять бирелергә мөмкин дигән таләпләренә җавап бирми.

2. Бу шикаять буенча Татарстан Республикасы Конституция суды Билгеләмәсе катгый һәм аңа карата шикаять бирелми.

3. Әлеге Билгеләмәнең күчермәсен гражданин С.Г. Сидоровка һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына җибәрергә.

4. Әлеге Билгеләмә «Татарстан Республикасы Конституция суды хәбәрләре»ндә басылып чыгарга тиеш.

5-О Татарстан РеспубликасыКонституция суды


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет