Титульний аркуш


Інформація про господарську та фінансову діяльністьбет3/8
Дата17.05.2020
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність


8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства за I пiврiччя 2013 року є успiшною.
За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за I пiврiччя 2013 рiк отримано наступнi показники:
-чистий прибуток становить 52763 тис.грн., порiвняно з аналогiчним перiодом 2012 року збiльшення
на 36367 тис.грн.
-рентабельнiсть товарної продукцiї - 11,68%
-зменшення собiвартостi реалiзованої продукцiї порiвняно з аналогiчним перiодом 2012 року на 1095 тис.грн.

Поточнi зобов'язання:


Довгостроковi зобов'язання - 25991 тис.грн.
Поточнi зобов'язання -104750 тис.грн.
Усього зобов'язань - 130741 тис.грн.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

постачання (розподiлення) електричної енергiї

880,59 млн.кВтг

463583.00

97.37

д/н

462540.00

97.35

Інформація про собівартість реалізованої продукції
з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Вартiсть купованої електроенергiї

59.27

2

Витрати на оплату працi

17.52

3

Матерiальнi витрати

9.30

4

Вiдрахування на соцiальнi заходи

6.20

5

Амортизацiя

5.65


КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"

за ЄДРПОУ

22767506

Територія
за КОАТУУ

6810100000

Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності
за КВЕД

35.13

Середня кількість працівників

3506
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

29018, м.Хмельницький, вул. Храновського, 11А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності
V


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет