Титульний аркуш


Звіт про власний капітал за 2 квартал 2013 рбет8/8
Дата17.05.2020
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2013 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

33638

104697

85879
193320417534

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

33638

104697

85879
193320417534

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

5276352763

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

92169216

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

42101536
1536


Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

422019967
19967


Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі

4290
22

112
22112

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

Разом змін у капіталі

4295
22

21391
2206643435

Залишок на кінець року

4300

33638

104675

107270
215386460969
Примітки

За звiтний перiод вiдбулось значне зростання власного капiталу за рахунок збiльшення додаткового капiталу та нерозподiленого прибутку.

Керівник

Кравець Борис Васильович

Головний бухгалтер

Гаврилюк Алла МиколаївнаДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет