Титульний аркушбет5/7
Дата17.05.2020
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Примітки: Наводяться в примітках до консолідованої фінансової звітності Компанії за І півріччя 2013 року, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, на стор.17-32 цього звіту.

Голова правління С.Я.Стельнякович

Головний бухгалтер Н.М.Білоконь


Примітки до консолідованої річної фінансової звітності

ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

за І півріччя 2013 року

Розділ 1. Загальні дані про материнську компанію та склад групи
1.1. Повне найменування материнської компанії: Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

1.2. Місцезнаходження материнської компанії: м. Київ, вул. Горького, 51, 03680.

1.3. Код ЄДРПОУ: 31899285

1.4. Державна реєстрація: серія А01 № 372491, дата реєстрації – 18.03.2002 р.

1.5. Інформація про органи управління.

Управління ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – Товариство) здійснюють: • вищий орган Товариства, повноваження якого покладені на засновника – Державне агентство автомобільних доріг України;

 • Наглядова рада, що здійснює захист прав акціонера Товариства та в межах компетенції регулює і контролює діяльність правління;

 • Правління, що виконує функцію оперативного управління поточною діяльністю Товариства;

 • Ревізійна комісія, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Материнське підприємство - ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

1.6. Перелік дочірніх підприємств, що входять до групи для цілей консолідації фінансової звітності:

з/п


Код ЄДРПОУ дочірнього підприємства

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

1.

31829422


Дочірнє підприємство "Кримавтодор"

ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»95028, м.Сімферополь, вул. Кечкеметська, 184/1

2.

32054743


Дочірнє підприємство "Вінницький облавтодор " ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

21100, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27

3.

32035139


Дочірнє підприємство "Волинський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 41

4.

31950828


Дочірнє підприємство "Дніпропетровський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 24

5.

32001618


Дочірнє підприємство "Донецький облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

83055, м. Донецьк, Комсомольський проспект, 6А

6.

32008278


Дочірнє підприємство "Житомирський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

10003, м. Житомир, Богунський р-н, вул. Перемоги, 75

7.

31179046


Дочірнє підприємство "Закарпатський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 39

8.

32025623


Дочірнє підприємство "Запорізький облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

69095, м.Запоріжжя, вул. Українська, 50

9.

31790584


Дочірнє підприємство "Івано-Франківський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

76004, м. Івано-Франківськ, вул. Петрушевича, 1

10.

33096517


Дочірнє підприємство "Київський облдорупр" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

03150, м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Народного ополчення, 11-А

11.

32039992


Дочірнє підприємство "Кіровоградський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

25015, м. Кіровоград, вул. Полтавська, 38

12.

31995774


Дочірнє підприємство "Луганський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

91000, м. Луганськ, вул. Лінія Залізниці, 9

13.

31978981


Дочірнє підприємство "Львівський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

79053, м. Львів, Франківський р-н, Володимира Великого, 54

14.

31159920


Дочірнє підприємство "Миколаївський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

54029, м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2А

15.

32018511


Дочірнє підприємство "Одеський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

65031, м. Одеса, вул. Грушевського, 49

16.

32017261


Дочірнє підприємство "Полтавський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

36024, м. Полтава, вул. Куйбишева, 22А

17.

31994540


Дочірнє підприємство "Рівненський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

33000, м. Рівне, вул. Остафова, 7

18.

05422674


Дочірнє підприємство "Севастопольський упрдор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

99014, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 22

19.

31931024


Дочірнє підприємство "Сумський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

40002, м. Суми, Ковпаківський р-н, вул. Роменська, 79/2

20.

31995099


Дочірнє підприємство "Тернопільський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

46001, м. Тернопіль, вул.. Олени Кульчицької, 8

21.

31941174


Дочірнє підприємство "Харківський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2

22.

31918234


Дочірнє підприємство "Херсонський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

73036, м. Херсон, вул. Поповича, 23

23.

31100492


Дочірнє підприємство "Хмельницький облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77

24.

31141625


Дочірнє підприємство "Черкаський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 389

25.

31963989


Дочірнє підприємство "Чернівецький облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

58018, м. Чернівці, вул. Головна, 205

26.

32016315


Дочірнє підприємство "Чернігівський облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

14005, м. Чернігів, Деснянський р-н, вул. Київська, 17

27.

05423018


Дочірнє підприємство "ШРБУ-100" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

07335, Київська область, Вишгородський р-н, с. Демидів

28.

31803425


Дочірнє підприємство "Львівський дорсервіс" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

81400, Львівська область, м. Самбір, вул. Чорновола, 32

29.

34891341


Дочірнє підприємство «Оздоровчий комплекс «Поділля» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

32000, Хмельницька обл., Городоцький район, смт. Сатанів

30.

21582733


Дочірнє підприємство "Управління експлуатації будинків" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"

03150 м. Київ, вул. Горького, 51

31.

03443666


Дочірнє підприємство "Західдорвибухпром" ВАТ «ДАК "Автомобільні дороги України"

46006, м. Тернопіль, вул. Гайова, 47

32.

34385082


Дочірнє підприємство «Пансіонат «Дорожник» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України

72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Курортна, 85

33.

03445665


Дочірнє підприємство «Київський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

03150, м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Народного ополчення, 11-А


Розділ 2. Основа складання фінансової звітності
Консолідована фінансова звітність ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – Товариство) складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 30 червня 2013 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за І півріччя 2013 р., а також із стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ.
Розділ 3. Облікова політика, судження та облікові оцінки
3.1. Основа оцінки статей звітів
Консолідована фінансова звітність Компанії за МСФЗ складається шляхом здійснення коригувальних та трансформаційних процедур, проведення перекласифікацій статей окремих фінансових звітів дочірніх підприємств та консолідованої фінансової звітності Компанії, складеної за національним законодавством. При цьому використовується додаткова інформація, що не міститься у фінансовій звітності за П(С)БО, щодо статей активів, капіталу та зобов’язань, доходів та витрат, яка аналізується та узагальнюється для висловлення професійної думки, що ґрунтується на базі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, чинних станом на відповідну дату та застосовується виключно для складання фінансової звітності Компанії у відповідності до МСФЗ.

Основою оцінки фінансової звітності Компанії за МСФЗ є історична собівартість. При підготовці фінансової звітності за МСФЗ Компанія робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також на положеннях цієї облікової політики.

Визнання та оцінка статей фінансової звітності здійснюється згідно з наступними обліковими політиками:

1) Необоротні (непоточні) активи

Визнання статей основних засобів та нематеріальних активів у консолідованій фінансовій звітності Компанії за МСФЗ здійснюються відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи», з урахуванням вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Основним засобом визнається закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, які мають дві ознаки:


В консолідованій фінансовій звітності, складеній за МСФЗ облік об’єктів основних засобів ведеться за історичною вартістю, сума переоцінки не визнається.

Ведення обліку інвестиційної нерухомості всі дочірні підприємства здійснюють за моделлю собівартості. МСБО 40 передбачає оцінку інвестиційної нерухомості, аналогічну базовому підходу до оцінки основних засобів згідно МСБО 16 (параграф 56 МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»).

Нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом строку корисного використання. Допускається також використання виробничого методу для машин та механізмів. Конкретизація методу амортизації та строку корисного використання кожного об’єкту основних засобів для цілей бухгалтерського обліку визначається Компанією, її дочірніми підприємствами (філіями) самостійно та оформлюється окремим наказом.

Нарахування амортизації необоротних активів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування, здійснюється з одночасним визнанням доходу (субрахунок 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів») та зменшенням доходів майбутніх періодів рахунок 69 „Доходи майбутніх періодів”.

Нематеріальними активами є активи, які не мають матеріальної форми та утримуються з метою використання більше 1 року.

Довгострокові фінансові інвестиції дочірніх підприємств відображати у консолідованій фінансовій звітності за МСФЗ згідно з вимогами МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

При підготовці окремих фінансових звітів інвестиції дочірніх підприємств відображається за МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», як фінансовий актив за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

2) Оборотні (поточні) активи

Оцінка запасів на дату балансу здійснюється за найменшою з двох показників: собівартості або чистій вартості реалізації.

Транспортно-заготівельні витрати відображаються на окремому субрахунку та списуються щомісячно шляхом розподілу пропорційно сумі запасів, що вибули за звітний місяць.

Собівартість запасів при вибутті визначається за допомогою наступних методів:

- ФІФО при відпуску матеріальних цінностей у виробництво, продажі та іншому вибутті. Допускається застосування середньозваженої періодичної собівартості для паливо мастильних, сипучих, в’яжучих та інших матеріалів, що обчислюються у літрах, кубічних метрах, тонах, штуках, та таких за якими неможливо чітко визначити дату їх надходження.

- За ціною продажу в підрозділах, що здійснюють роздрібний продаж товарів;

- За ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці для малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Оцінка незавершеного виробництва визначається з суми понесених витрат на виконання робіт (послуг), за якими підприємством не було визнано дохід. Метод вибуття незавершеного виробництва – за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці (об’єкта калькулювання).

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювати за первісною вартістю. До підсумку балансу поточна дебіторська заборгованість включається за чистою реалізаційною вартістю.

Для визначення чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості на дату балансу розраховується резерв сумнівних боргів за всіма видами дебіторської заборгованості. В рядках балансу по інших видах дебіторській заборгованості (окрім торгової) вказується чиста реалізаційна вартість (первісна мінус резерв).

Резерв сумнівних боргів створюється на підставі наказу керівника підприємства шляхом визначення абсолютної суми сумнівної заборгованості з огляду на платоспроможність окремих дебіторів.

3) Зобовязання та капітал

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

У разі виникнення зобов’язань з невизначеним строком або сумою, що відповідають критеріям визнання (оцінюється з високою ймовірністю), в консолідованій фінансовій звітності Компанії здійснюється їх нарахування (донарахування) в сумі, що є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

Компанія не визнає умовні (непередбачені) зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

В консолідованій фінансовій звітності забезпечення виплат персоналу переглядаються на кінець кожного звітного періоду та коригуються для відображення поточної найкращої оцінки.

Цільове фінансування, пов’язане з придбанням основних засобів, відображається у консолідованій фінансовій звітності Компанії згідно з МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». Державні гранти, пов’язані з активами відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом визнання як відстроченого доходу (відповідає рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів).4) Доходи та витрати

Для консолідованої фінансової звітності Компанії, складеної за вимогами МСФЗ обирається метод класифікації витрат – за функціональним призначенням. Відповідно до МСБО 1 в примітках до фінансової звітності розкривається додаткова інформація про характер витрат (у тому числі витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам).

Складовими єдиного консолідованого звіту про сукупні прибутки збитки є окрім доходів та витрат звичайної поточної діяльності також і сукупні прибутки (збитки) звітного періоду.

Списання накопичених загальновиробничих витрат здійснюється щомісячно шляхом розподілу на об’єкти калькулювання згідно із сукупними прямими витратами на виконання робіт.

При складанні консолідованої фінансової звітності за МСФЗ загальна сума доходу від продажу товарів та надання послуг (у тому числі за будівельними контрактами) визначається згідно МСБО 18 «Дохід» та МСБО 11 «Будівельні контракти» виходячи з принципу превалювання сутності над формою.

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, якій існує на кінець періоду (МСБО 18 «Дохід»).

Розрахунок податкових різниць з метою складання фінансової звітності за МСФЗ здійснюється з врахування вимог МСБО 12 «Податки на прибуток».
3.2 Виправлення помилок попереднього періоду
1. За наслідками проведення перевірки Державною фінансовою інспекцією у Київській області було встановлено факт заниження філією «Спецавтобаза» ДП «Київське обласне дорожнє управління» дебіторської заборгованості за надані автотранспортні послуги протягом 2010-2012 рр. на загальну суму 3391 тис. грн. На підставі бухгалтерської довідки дочірнім підприємством здійснено наступний запис:

Дт Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3391 тис. грн.

Кт Нерозподілені прибутки (збитки) 3391 тис. грн.

2. Збільшено суму нарахованого податку на прибуток за попередній звітний період внаслідок виправлення помилок на загальну суму 557 тис. грн., в тому числі:

- ДП «Одеський облавтодор» - 113 тис. грн.;

- ДП «Закарпатський облавтодор» - 20 тис. грн.;

- ДП «Дорожник» - 1 тис. грн.;

- ДП «Житомирський облавтодор» - 308 тис. грн.;

- ДП «Сумський облавтодор» - 115 тис. грн.

Коригування відображене таким записом:

Дт Нерозподілені прибутки (збитки) 557 тис.грн.

Кт Кредиторська заборгованість з податку на прибуток 557 тис.грн.

3. Зменшення сальдо дебіторської заборгованості з податку на прибуток по ДП «Полтавський облавтодор» на суму 76 тис. грн. та ДП «Дорожник» на 4 тис. грн., що пов’язане з несвоєчасним відображенням в бухгалтерському обліку нарахованого податку на прибуток попереднього звітного періоду. Коригування відображено таким записом:

Дт Нерозподілені прибутки (збитки) 80 тис. грн.

Кт Дебіторська заборгованість з податку на прибуток 80 тис. грн.

4. Відображено кредиторську заборгованість ДП «Черкаський облавтодор» за нарахованими відсотками перед Одеською філією ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» в розмірі 531452,91 грн. (50436,01 Євро), що виникла станом на 01.01.2013 р. та підтверджена постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.10.2012 р. № 6/719. Коригування здійснене наступним обліковим записом:

Дт Нерозподілені прибутки (збитки) 532 тис. грн.

Кт Інші поточні зобов’язання 532 тис. грн.

5. На підставі Наказу керівника ДП «Сумський облавтодор» від 18.07.13 р. № 135 та бухгалтерської довідки від 18.07.13 р. сторновано сальдо дебіторської заборгованості перед контрагентом ТОВ «Юнікобуд» в сумі 249 тис. грн., що не підтверджується даними первинних документів та актом звірок взаєморозрахунків, проведених з філіями станом на 31.12.12 р. В обліку проведено запис:

Дт Нерозподілені прибутки (збитки) 249 тис. грн.

Кт Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 249 тис. грн.

6. Коригування у зв’язку з невірним визначенням балансової вартості неліквідних запасів ДП “Івано-Франківський облавтодор» станом на 31.12.2012 р.:

Дт Виробничі запаси 3 041 тис. грн.

Кт Нерозподілені прибутки (збитки) 3 041 тис. грн.Розділ 4. Розкриття інформації щодо трансформації статей Звіту про фінансовий стан
4.1. Трансформаційна таблиця до Звіту про фінансовий стан


Назва статті Звіту про фінансовий стан

Код рядка

Дані консолідованого балансу за П(С)БО

Трансформаційні записи

Дані консолідованого балансу за МСБО

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Актив

 

 

 

 

 

 

 

І. Необоротні активи

 
 

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

3814

 

 

 

3814

 

первісна вартість

1001

8806

 

 

 

8806

 

знос

1002

 

4992

 

 

 

4992

Незавершені капітальні інвестиції

1005

194143

 

 

194143
 

Основні засоби

1010

1550025

 

 

 

1649158

 

первісна вартість

1011

3167936

 

158925

101809

3225052

 

знос

1012

 

1617911

47490

5473

 

1575894

Інвестиційна нерухомість

1015

49396

 

 

 первісна вартість

 

54869

 

 

54869знос

 

 

5473

5473

 Інші фінансові інвестиції

1035

8900

 

 

8760

140

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

2793

 

2985

 

5778

 

Відстрочені податкові активи

1045

429

 

 

429
 

Інші необоротні активи

1090

943

 

 

 

943

 

Усього за розділом І

 

1810443

 

 

 

1659833

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

1100

1032671

 

 

 

388157

 

виробничі запаси

1101

379071

 

 

8535

370536

 

незавершене виробництво

1102

637339

 

 

633372

3967

 

готова продукція

1103

12793

 

 

 

12793

 

товари

1104

3468

 

 

2607

861

 

Поточні біологічні активи

1110

49

 

 

 

49

 

Векселі одержані

1120

625

 

 

625
 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

554816

 

657461

26028

1186249

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з:

 

 

 

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

13415

 

2177

1227

14365

 

з бюджетом

1135

13008

 

 

 

13008

 

в т.ч. податок на прибуток

1136

10518

 

 

 

10518

 

Інша поточна ДЗ

1155

15281

 

 

703

14578

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

19547

 

 

 

19547

 

Витрати майбутніх періодів

1170

52535

 

 

7971

44564

 

Інші оборотні активи

1190

34013

 

 

4833

29180

 

Усього за розділом ІІ

1195

1735960

 

 

 

1709696

 

ІІІ. Необоротні активи та групи вибуття

1200

5497

 

 

 

5497

 

Баланс

1300

3551900

 

874511

1051384

3375027

 

Пасив

 

 

 

 

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

 

1266141

 

 

 

1266141

Капітал в дооцінках

1405

 

94786

94786

 

 
Додатковий капітал

1410

 

44353

44353

 

 
Резервний капітал

1415

 

1372

1372

 

 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

264925

 

239910

118305

386529

 

Неоплачений капітал

1425

 

 

 

 

 

 

Неконтрольована частка

1490

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

1495

 

1141727

 

 

 

879612

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

20

 

29032

 

29052

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

 

 
Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

6466

 

 

 

6466

Довгострокові забезпечення

1520

 

52

 

 

 

52

Цільове фінансування

1525

 

831

831

 

 
Усього за розділом ІІ

1495

 

7369

 

 

 

35570

IIІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

96593

 

 

 

96593

Векселі видані

1605

 

 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

 

 

 

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

5745

 

 

 

5745

товари, роботи, послуги

1615

 

1210920

 

 

 

1210920

розрахунками з бюджетом

1620

 

101192

 

 

 

101192

в т.ч. податок на прибуток

1621

 

5102

 

 

 

5102

розрахунками зі страхування

1625

 

44845

 

 

 

44845

розрахунками з оплати праці

1630

 

153800

 

 

 

153800

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

 

30575

4833

 

 

25742

Поточні забезпечення

1660

 

31725

 

56523

 

88248

Доходи майбутніх періодів

1665

 

633868

 

6578

 

640446

Інші поточні зобов’язання

1690

 

93541

1227

 

 

92314

Усього за розділом ІІІ

1695

 

2402804

 

 

 

2459845

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

 

 

 

Баланс

1900

 

3551900

387312

210438

 

3375027


4.2. Необоротні активи

4.2.1 Основні засоби

При проведенні трансформації проведено коригування балансової вартості основних засобів станом на 30.06.13 р., зокрема: • списано вартість об’єктів житлового фонду в сумі 50 241 тис. грн. як таких, що не відповідають критеріям визнання активами та не приносять Товариству економічних вигід;

 • списано частину вартості малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 1 937 тис. грн., на які не був нарахований знос у розмірі 100%.

 • перекласифіковано частину статті «Незавершене будівництво» в сумі 106 216 тис. грн. та статті «Інвестиційна нерухомість» на суму
  47 236 тис. грн. до статті «Основні засоби».

4.2.2 Інші фінансові інвестиції

Списано частину балансової вартості фінансових інвестицій підприємств групи на суму 8 760 тис. грн., щодо яких об’єкти інвестицій знаходяться на стадії ліквідації або не здійснюють фінансово-господарську діяльність та не мають активів станом на 30.06.2013 р.4.2.3 Інші довгострокові активи

Під час трансформації були також здійснені коригуючи записи, які вплинули на формування статті «Інші довгострокові активи». Стаття «Інші довгострокові активи» визначена у розмірі 5 778 тис. грн. та сформована з наступних активів: • стаття «Довгострокова дебіторська заборгованість» суму 2 793 тис. грн. згідно з даними окремих фінансових звітів Товариства, складених у відповідності з П(С)БО.

 • ДП «Пансіонат «Дорожник» передав цілісний майновий комплекс в оренду на загальну суму 2 896 тис. грн. (залишкова балансова вартість станом на 30.06.2013 р. становить 2 160 тис. грн.). Балансова вартість майнового комплексу під час здійснення трансформації включена до статті «Інші довгострокові активи».

 • ДП «ШРБУ-100» придбало за рахунок цільового фінансування обладнання на суму 825 тис. грн., яке було повернуто постачальнику. Вартість обладнання у розмірі 825 тис. грн. перенесено до статті «Інші довгострокові активи».


4.3 Оборотні активи
4.3.1 Запаси

Згідно з інформацією, зазначеною у розшифровках до окремої фінансової звітності підприємств групи, на балансі обліковуються залежані товарно-матеріальні цінності, щодо яких не очікується отримання у майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням (неліквідні активи). Балансова вартість неліквідних активів станом на 30.06.2013 р. в сумі 11 142 тис. грн. (виробничі запаси – 8 535 тис. грн., товари – 2 607 тис. грн.) була списана за рахунок нерозподіленого прибутку.

У складі незавершеного виробництва обліковуються вартість дорожніх експлуатаційно-ремонтних робіт, що фактично завершені на дату балансу. Оскільки можна достовірно оцінити суму доходу та витрат, пов’язаних з такими роботами та підприємства групи очікують отримати економічні вигоди у вигляді надходження грошових коштів, при проведенні трансформації здійснено відповідні коригувальні записи шляхом списання частини незавершеного виробництва станом на 30.06.2013 р. на суму 633 372 тис. грн.

4.3.2 Дебіторська заборгованість

1) Станом на 30.06.2013 року Товариством були проведені такі коригування щодо обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги відповідно до вимог МСБО: • списана дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рахунок резерву сумнівних боргів та за рахунок нерозподіленого прибутку в сумі 8147 тис. грн.;

 • визнання реалізованих робіт у складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на суму 656 836 тис. грн.;

 • перекласифікація векселів до складу дебіторської заборгованості у сумі 625 тис. грн.;

 • нарахований резерв сумнівних боргів станом на 30.06.2013 року в сумі 17881 тис. грн.

В результаті проведених коригувань станом на 30.06.2013 року на балансі Товариства обліковується дебіторська заборгованість у розмірі 1 186 249 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Товариства станом на 30.06.2013 року за роками виникнення


Дебіторська заборгованість за роками виникнення

Сума, тис. грн.

2010 р.

16 491

2011 р.

22 508

2012 р.

83 560

1 півріччя 2013 р.

424 110

Всього дебіторської заборгованості по роках виникнення

546 669

Резерв сумнівних боргів станом на 30.06.2013 р.

17 881

Дебіторська заборгованість за мінусом резерву сумнівних боргів

528 788

Визнання реалізованих робіт станом на 30.06.2013 р.

656 836

Перекласифікація векселів станом на 30.06.2013 р.

625

Дебіторська заборгованість в Балансі станом на 30.06.2013 року

1 186 249

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет