Титульний аркуш


Інформація щодо судових спорів по дебіторській заборгованостібет6/7
Дата17.05.2020
өлшемі0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Інформація щодо судових спорів по дебіторській заборгованості

станом на 30.06.2013 р.


Дочірнє підприємство

Примітки

ДП «Київський облдорупр»

Підприємством всього заявлено 8 позовів на загальну суму 58 142 607,38 грн.


ДП «Луганський облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів – 1179174,75 грн.

ДП «Львівський облавтодор»

Загальна сума заявлених до суду грошових вимог становить: 340 803,50 грн. основного боргу; 36 413,71 грн. штрафних санкцій.

Загальна сума задоволених грошових вимог становить – 298 849,30 грн. основного боргу; 33 429,41 грн. штрафних санкцій.

Загальна сума грошових вимог, по яких пред’явлено претензії про сплату боргу, – 244 874,96 грн. заборгованості.


ДП «ШРБУ 100»

Всього заявлено позовів – 9.

Загальна сума заявлених позовів – 1 661 189,17 грн.
ДП «Дніпропетровський облавтодор»

Всього заявлено позовів – 16 позовів.

Загальна сума заявлених позовів – 165 527 226,20грн.ДП «Донецький облавтодор»

Всього заявлено позовів – 8 позовів.

Загальна сума заявлених позовів – 452 217,47 грн.ДП «Житомирський облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів –48412101,73 грн.


ДП «Запорізький облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів - 138 688,26грн.

ДП «Західвибухпром»

Загальна сума заявлених позовів – 226079,96 грн.

ДП «Кіровоградський облавтодор»

Загальна сума заявлених до суду грошових вимог становить: основного боргу на суму 5012831,89 грн.; штрафних санкцій на суму 786 506,07 грн.

ДП «Кримський облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів - 389801,61 грн.

Задоволено позовів на суму - 318748 грн.

Перераховано на рахунок ДП - 30426,35 грн.


ДП «Миколаївський облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів – 8 741 552,12 грн.

ДП «Севастопольський упрдор»

Загальна сума заявлених позовів - 5586694,08 грн.


ДП «Сумський облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів - 2 544 362,90 грн.

ДП «Тернопільський облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів - 1 345 520,50 грн.

ДП «Хмельницький облавтодор»

Всього позовів, пред’явлених підприємством на суму 10 000 953,30грн.


ДП «Черкаський облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів - 3 026 165, 05 грн.

ДП «Чернівецький облавтодор»

Всього заявлено позовів (в т. ч. задоволених) на суму 939513.76 грн.


ДП «Чернігівський облавтодор»

Загальна сума заявлених позовів - 1 408 871,03 грн.

Виграно справ на суму - 1 376 387,73 грн.ДП «Херсонський облавтодор»

Всього в провадженні ДП «Херсонський облавтодор» знаходиться 12 справ на загальну суму 7 681 319,53 грн. 9 позовів задоволено з яких 3 справи знаходяться у виконавчому проваджені. 2 позовні заяви знаходиться у судовому проваджені. 1 касаційна скарга ДП «Херсонський облавтодор» знаходиться у Вищому адміністративному суді України.Інформація щодо відкритих справ виконавчого провадження, в яких підприємства групи виступають стягувачами станом на 30.06.2013 р.


Дочірнє підприємство

Примітки

ДП «Київський облдорупр»

Всього подано виконавчих документів на загальну суму 2 965 350 грн. 59 коп.


ДП «Луганський облавтодор»

Загальна сума заявлених грошових вимог - 1 044 015,4 грн.

ДП «ШРБУ 100»

Загальна сума заявлених грошових вимог - 7 473 356,49 грн.

Загальна сума стягнутих грошових вимог – 0,00 грн.ДП «Дніпропетровський облавтодор»

Загальна сума заявлених грошових вимог - 861 758,46 грн.

Загальна сума стягнутих грошових вимог – 8 426,00 грн.
ДП «Житомирський облавтодор»

Загальна сума заявлених грошових вимог - 663969,13 грн.

Загальна сума стягнутих грошових вимог - 20854,34 грн.ДП «Закарпатський облавтодор»

Загальна сума заявлених грошових вимог — 59 736,16 грн.

Сума стягнутих грошових вимог — 17 647,66 грн.ДП «Запорізький облавтодор»

Загальна сума заявлених грошових вимог —628 786,12 грн.

Сума стягнутих грошових вимог — 628 786,12 грн.ДП «Миколаївський облавтодор»

Загальна сума заявлених грошових вимог — 3 530,78 грн.

Сума стягнутих грошових вимог — 3 530,78 грн.ДП «Черкаський облавтодор»

Загальна сума заявлених грошових вимог — 116 042,58 грн.

ДП «Чернівецький облавтодор»

Всього заявлено: 664794,47 грн.


ДП «Ексбуд»

Загальна сума заявлених вимог: 23 086,32 грн.; стягнутих – 2 872,92 грн.

ДП «Західвибухпром»

Загальна сума заявлених грошових вимог — 168930,73 грн.

2) Станом на 30.06.2013 року Товариством був нарахований резерв сумнівних боргів по іншій дебіторській заборгованості у сумі 703 тис. грн. Інша дебіторська заборгованість становить 14 578 тис. грн.

3) При здійсненні трансформації статей балансу станом на 30.06.2013 р. були виключенi зi складу дебіторської заборгованості за виданими авансами суми податкового кредиту (балансовий субрахунок 644), що відображені в бухгалтерському обліку на суму у розмірі 1 227 тис. грн., з одночасним виключенням цієї суми із складу статті «Інші поточні зобов’язання».

4.3.3 Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів, відображені підприємствами групи в окремих балансах станом на 30.06.2013 р. за П(С)БО визначені в загальній сумі 52 535 тис. грн. При здійсненні трансформації фінансової звітності и були проведені наступні коригувальні записи: • витрати майбутніх періодів в частині витрат на періодичні видання та страхування в сумі 2 177 тис. грн. відображені у складі поточних активів у статті «Аванси видані»;

 • витрати майбутніх періодів в частині витрат, які не були своєчасно віднесені на витрати у минулих звітних періодах, списані за рахунок нерозподілених прибутків (збитків) на загальну суму 5 794 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів, пов’язані з виконанням сезонних робіт та отриманням дозвільної документації, станом на 30.06.2013 р. складають 44 564 тис. грн.
4.4 Власний капітал

Перекласифікація статті «Капітал у дооцінках» здійснена з врахуванням наступного:  • списано з балансу вартість дооцінки основних засобів на суму
   94 786 тис. грн. на рахунок нерозподіленого прибутку (збитку);

  • списано з балансу вартість дооцінки, що проведена після 31.12.11 року на суму 1 316 тис. грн. всупереч обліковій політиці Товариства (зворотній запис шляхом зменшення балансової вартості основних засобів).

Перекласифікація статті «Додатковий капітал» здійснена з врахуванням наступного:

  • списано з балансу вартість об’єктів житлового фонду, щодо яких Товариство є балансоутримувачем та не отримує від таких об’єктів основних засобів економічних вигід на загальну суму 38 606 тис. грн.;

  • перекласифіковано частину додаткового капіталу, що пов’язаний з безоплатно отриманими та придбаними за рахунок цільового фінансування основними засобами, до статті «Доходи майбутніх періодів» на загальну суму 5 747 тис. грн.

Стаття «Резервний капітал», що становить 1 372 тис. грн., підлягає перекласифікації до складу статті «Нерозподілений прибуток (збиток)».
4.5 Зобов'язання і забезпечення

1) Станом на 30.06.2013 р. нараховані підприємствами групи поточні забезпечення у окремій фінансовій звітності, складеної за ПСБО, становлять 31725 тис. грн. При проведенні трансформації донараховано суму забезпечень на виплату відпусток у розмірі 56 523 тис. грн. Загальна сума забезпечень, відображена у консолідованому звіті про фінансовий стан на 31.03.2013 р. складає 88 248 тис. грн.

2) Збільшення статті «Доходи майбутніх періодів» внаслідок перекласифікації статтей «Цільове фінансування» (831 тис. грн.) та «Інший додатковий капітал» (5 747 тис. грн.).

3) Станом на 30.06.2013 року при проведенні процедури трансформації статей балансу були виключенi зi складу поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами суми податкового зобов’язання (балансовий субрахунок 643), що відображені в бухгалтерському обліку на суму у розмірі 4 833 тис. грн., з одночасним виключенням цієї суми із складу статті «Інші оборотні активи». Поточні зобов’язання з одержаних авансів після проведення трансформації станом на 30.06.2013 р. визначені у розмірі 25 742 тис. грн.Розділ 5. Розкриття інформації щодо трансформації статей Звіту про сукупний дохід
На підставі наданих підприємствами групи розшифровок складу доходів і витрат та з врахуванням проведених балансових коригувань, Товариством здійснені трансформаційні записи для формування єдиного Звіту про сукупні прибутки та збитки у відповідності до положень МСФЗ. Записи передбачали такі коригування:

 1. Коригування, пов’язанні з визнанням доходу від реалізації та собівартості фактично завершених робіт:

  • Чистий дохід від продажу продукції, робіт, послуг збільшений на вартість робіт в сумі 358481 тис. грн., які виконані та не прийняті у І півріччі 2013 р. та зменшений на суму визнаного станом на 31.12.2012 р. доходу в сумі 389238 тис. грн. (виконані роботи, що на підставі актів виконаних робіт включені підприємствами групи до складу доходів за І півріччя 2013 р.);

  • Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг збільшена на вартість робіт в сумі 338682 тис. грн., які не прийняті за І півріччя 2013 р. та зменшена на вартість робіт, які обліковувались у складі незавершеного виробництва в сумі 369918 тис. грн. станом на 31.12.2012 р. (відображені у складі собівартості за І півріччя 2013 р.).

 2. Визначення інших операційних прибутків та збитків шляхом згортання доходів і витрат за окремими операціями (продаж необоротних, оборотних активів, оренда):

  • Прибутки від реалізації основних засобів відображені в сумі 579 тис. грн. (різниця між доходом від реалізації необоротних активів в сумі 1 146 тис. грн. та їх собівартістю в сумі 567 тис. грн.);

  • Збитки від реалізації виробничих запасів відображені в сумі 125 тис. грн. (різниця між доходом від реалізації оборотних активів в сумі 20 609 тис. грн. та їх собівартістю в сумі 20 734 тис. грн.);

  • Прибутки від операційної оренди активів відображені в сумі 2 427 тис. грн. (різниця між доходом від операційної оренди активів в сумі 4 509 тис. грн. та витратами, пов’язаними з отриманням доходу від операційної оренди та реалізації послуг в сумі 2 082 тис. грн.).

3) Коригування, пов’язані з визнанням дебіторської заборгованості та нарахуванням резервів.

Зменшено інші операційні витрати на суму донарахованого підприємствами групи резерву сумнівних боргів на суму 690 тис. грн., що вже був врахований при складанні консолідованої фінансової звітності у попередніх звітних періодах.

Збільшено інші операційні витрати на суму нарахованого резерву сумнівних боргів у розмірі 5 006 тис. грн. за простроченою дебіторською заборгованістю, щодо якої протягом 2012-2013 рр. були подані судові позови з метою її стягнення.

Збільшено інші операційні витрати на суму списаної безнадійної дебіторської заборгованості на загальну суму 2 832 тис. грн.

4) Інші витрати зменшені на суму зміни залишку між нарахованими забезпеченням на виплату відпусток станом на 30.06.13 р. та забезпеченнями станом, нарахованими за даними окремої фінансової звітності підприємств групи, що складає 2 339 тис. грн.

5) Збільшено витрати на суму 204 тис. грн., що складає різницю між сумою витрат попередніх звітних років, що обліковуються у складі витрат майбутніх періодів станом на 31.12.12 р. та сумою невизнаних витрат періоду, що відображені в статті витрат майбутніх періодів станом на 30.06.13 р. (списано на ВМП на початок року 5590 тис. грн. – залишок невизнаних витрат у складі ВМП на кінець звітного періоду 5 794 тис. грн.).

6) Коригування інших доходів на суму 1 371 тис. грн. (1 099 + 272) та інших витрат на суму 1 612 тис. грн. (1 099 + 513), що пов’язане з нарахуванням зносу та вибуттям об’єктів житлового фонду, які були списані з балансу, зокрема:

- 1 099 тис. грн. – сума нарахованого зносу, що відображена у складі інших доходів та інших витрат;

- 272 тис. грн. – безоплатно передане житло у комунальну власність, відображене у складі інших доходів;

- 513 тис. грн. – залишкова вартість житла, переданого у комунальну власність, відображена у складі інших витрат.

Чистий прибуток Товариства за І півріччя 2013 р. згідно з даними окремих звітів про фінансові результати дочірніх підприємств, складених за вимогами П(С)БО, складає 490 тис. грн. Внаслідок проведення процедури трансформації у відповідності до положень МСФЗ аудиторами визначено чистий збиток Товариства у розмірі 3 803 тис. грн. Різниця між даними окремих фінансових звітів (П(С)БО) та консолідованого звіту (МСБО) в сумі 4 293 тис. грн., що виникла за рахунок вищевказаних чинників, визначається наступною формулою:

Чистий прибуток (збиток) за МСБО = чистий прибуток (збиток) за П(С)БО ± коригування, пов’язані з виправленням помилок та впливом трансформації звітності = 490 + 479 – 7148 + 2 339 – 204 – 1 371 + 1 612 =-3 803 (тис. грн.)
Трансформація статей розділу І «Фінансові результати»

звіту про сукупний дохід


 Назва статті Звіту про сукупний дохід

Код рядка

Дані Звіту за П(С)БО

Трансформаційні записи

Дані Звіту за М(С)БО

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000
1656550

389238

358481
1625793

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

1600857
338682

369918

1569621
Валовий:


прибуток

2090
55693
479
56172

збиток

2095Інші операційні доходи

2120
51058

2325827800

Адміністративні витрати

2130

52145


52145
Витрати на збут

2150

1686


1686
Інші операційні витрати

2180

67554
7352

26696

48210
Фінансовий результат від операйційної діяльності:


прибуток

2190збиток

2195
-14634
-3435
-18069

Інші фінансові доходи

2220
7


7

Інші доходи

2240
28096

137126725

Фінансові витрати

2250

12011


12011
Інші витрати

2270

968513

455
Фінансовий результат від операйційної діяльності:


прибуток

2290
490
-4293збиток

2295
-3803

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:


прибуток

2350
490

збиток

2355
-3803

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет