Титульний аркуш


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2016 рбет11/13
Дата17.05.2020
өлшемі0.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0.000000

X

0.000000

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Фінансові витрати

3540

X

0.000000

X

0.000000

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0.000000

X

0.000000

Сплачені відсотки

3585

X

0.000000

X

0.000000

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0.000000

X

0.000000

X

необоротних активів

3205

0.000000

X

0.000000

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0.000000

X

0.000000

X

дивідендів

3220

0.000000

X

0.000000

X

Надходження від деривативів

3225

0.000000

X

0.000000

X

Надходження від погашення позик

3230

0.000000

X

0.000000

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0.000000

X

0.000000

X

Інші надходження

3250

0.000000

X

0.000000

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0.000000

X

( 0.000000 )

необоротних активів

3260

X

0.000000

X

0.000000

Виплати за деривативами

3270

X

0.000000

X

0.000000

Витрачання на надання позик

3275

X
X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X
X
Інші платежі

3290

X

0.000000

X

0.000000

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:
Власного капіталу

3300

0.000000

X

0.000000

X

Отримання позик

3305

0.000000

X

0.000000

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0.000000

X

0.000000

X

Інші надходження

3340

0.000000

X

0.000000

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0.000000

X

0.000000

Погашення позик

3350

X

0.000000

X

0.000000

Сплату дивідендів

3355

X

0.000000

X

0.000000

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0.000000

X

0.000000

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0.000000

X

0.000000

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0.000000

X

0.000000

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0.000000

X

0.000000

Інші платежі

3390

X

0.000000

X

0.000000

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Залишок коштів на початок року

3405

0.000000

X

0.000000

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Залишок коштів на кінець року

3415

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000
Примітки

д/н

Керівник

Осадчий Вадим Вячеславович

Головний бухгалтер

Чепiга Ганна Валентинiвна


КОДИДата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

за ЄДРПОУ

13694978
(найменування)


Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет