«Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» пәні бойыншабет10/11
Дата25.04.2016
өлшемі2.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Пайдаланған әдебиеттер.

Негізгі:

1.Ә.Н.Нұрмаханова. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы.А,1971. 2.Ғ.Айдаров. Күлтегін ескерткіші. А,1999.

3.Ғ Айдаров, Ә Құрысжанов, М.Романов. Көне торік жаба ескерткіштерінің тілі. А,1971.

4.К. Мелиев. Хор ерги туркий тилларида харакат нами лари.Т,1969. 5.Ә.Хасенов. Тіл білімі 1996.

6.М. Романов. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы.А ,1992. 7.Серебреников.Б.А.,ГаджиеваН.З. Сравнительно- историческая грамматика тюркських языков. М,1986.

8. Строй ууйгурского язика. А, 1986.

9. Хор ерги узбек араби тили. Т,1965

Қосымша: 1.Қазақ тілінің грамматикасы. Морфология. А,1967

2. Қазақ тілінің грамматикасы . Синтаксис. А,1967

3. Киргиз тілінің грамматикасы . Морфология. Ф,1964. 4. Ғуламов. А, Аскаров .А. Хор ерги узбек адаби тили. Т,1965 5.Северртян. Э . В. Этимологически словарь тюркских языков. М,1978. 6.Торік тілдерінің екі тілді сөздіктері қажетіне қарай.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті«Гуманитарлық білім» факулътеті

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы

«Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» пәні бойынша


050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттері үшін

ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ
(ОБСӨЖ)

Жетісай – 2008 ж.
11. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі
Тақырыбы мен мазмұны

Сағат

саны

Бақылау түрі


Беті көрсетілген әдебиеттер тізім

Орындалу мерзімі

1

2

3

4

5

6

1

Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы пәнінің зерттеу нысаны

1. Пәннің мақсаты мен міндеті.

2. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасының негізгі нысаны

3. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасының өзіндік ерекшеліктері.1

Глоссарий

4 (3-14);

5 (412);


1 (7-12)

1 апта

2

Орта Азия түркі тілдерін салыстыра зерттеудің кейбір мәселелері

1. Түркі тілдерінің зерттелуі

2. Түркі тілдерінің тарихы мен диалектологиясының зерттелуі

3. Орта Азия халықтары тілдерінің бір-біріне тигізген әсері1

Реферат

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)


1 апта

3

Түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасу кезеңдері

1. Түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасуы  1. 2. Түркі тілдерінің қалыптасуындағы алтай дәуірі

3. Ғұн дәуірі

1

Тестілік саулна-малар

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)


2 апта

4

Түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасу кезеңдері

1. Көне түркі дәуірі (Ү-Х ғ.).

2. Түркі тілдерінің орта дәуірі (Х-ХҮ ғ.)

3. Түркі тілдерінің жаңа даму дәуірі (ХҮ-ХХғ.)

4. Қазан төңкерілісінен кейінгі дәуір (1917 жылдан бастап)


1

Коллоквиум

3 (16-22);

6 (22-28);

12 (31-33)


2 апта

5

Түркі тілдерінің жіктелуі (классификациясы)

1. Түркі тілдерінің генетикалық байланысы

2. Академик В.В.Радловтың классификациясы

3. Академик Ф.Корштың классификациясы

4. Профессор В.А.Богородицкий классификациясы

5. С.Е.Малов классификациясы1

Дөңгелек стол

3 (16-22);

6 (22-28);

12 (31-33)


3 апта

6

Салыстырмалы фонетика

1. Қазіргі түркі тілдерінің фонетикалық өзгерістері

2. Орхон-енисей ескерткіштеріндегі дауысты дыбыстар

3. Түркі тілдеріндегі дауысты дыбыстар (вокалізм)1

Тренинг, айызша сауалнама

9 (42-53);

8 (55-59);

11 (51-61);


3 апта

7

Дауыссыз дыбыстар жүйесі

1. Қазіргі түркі тілдеріндегі дауыссыз дыбыстар

2. Дауыссыз дыбыстардың қолданылуындағы өзгерістер


1

Пікір сайыс

10 (45-61); 7 (30-41);

8 (49-53);4 апта

8

Салыстырмалы морфология

1. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз таптары

2. Сөздік құрам.

3. Түркі тілдеріндегі сөз таптары1

Глоссарий

4 (3-14);

5 (412);


1 (7-12)

4 апта

9

Зат есім

1. Түркі тілдеріндегі зат есімдер

2. Көптік жалғаулар

3. Септік жалғаулар1

Реферат

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)


5 апта

10

Тәуелдік жалғауы

1. Салыстырылған тілдерден тәуелдік жалғаулары.

2. Көне түркі жазба ескерткіштерде қолданылуы.

3. Түркі тілдерінде зат есімдердің тәуелдік форма арқылы байланысу тәсілдері.


Тестілік саулна-малар

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)


5 апта

11

Сын есімнің шырай категориясы

1. Түркі тілдеріндегі шырай категориясы.

2. Ғалымдардың көз қарастары.

3. Шырайлардың түрлері.

4. Түркі тілдеріндегі сын есімді салыстырмалы зерттеу.1

Коллоквиум

3 (16-22);

6 (22-28);

12 (31-33)


6 апта

12

Сан есім

1. Түркі тілдеріндегі сан есімдер

2. Орхон-енисей және ХІ ғ. ескерткіштеріндегі сан есімдер

3. Орхон-енисей мен қазіргі түркі тілдеріндегі сан есімдерді салыстыру1

Дөңгелек стол

3 (16-22);

6 (22-28);

12 (31-33)


6 апта

13

Сан есімнің түрлері

1. Жиақтіқ сан есімдер

2. Топтық сан есімдер

3. Болжалдық сан есімдер

4. Бөлшектік сан есімдер


1

Тренинг, айызша сауалнама

9 (42-53);

8 (55-59);

11 (51-61);


7 апта

14

Есімдіктің мағыналық түрлері

1. Сұрау есімдігі

2. Өздік есімдіктері

3. Белгісіздік есімдіктері

4. Болымсыздық есімдіктері

5. Жалпылау есімдіктері1

Пікір сайыс

10 (45-61); 7 (30-41);

8 (49-53);7 апта

15

Етістік

1. Етістіктердің жасалу жолдары

2. –ла, -ле аффиксі арқылы жасалуы

3. –ра, -ре аффиксі арқылы жасалуы1

Глоссарий

4 (3-14);

5 (412);


1 (7-12)

8 апта

16

Етістіктің рай категориясы

1.Т‰ркі тілдеріндегі рай категориясыныњ ќолданылуы.

2.Ашыќ райдыњ жасалу жолдары.

3.Салыстырылѓан тілдерде б±йрыќ райдыњ жасалу тєсілдері.

4.Шартты рай.

5.Ќалау райдыњ жіктелуі,тєуелденуі.1

Реферат

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)

8 апта


17

Етіс категориясы

1. Етіс категориясының түркі тілдерінде қолданылуы

2. Өздік етіс.

3. Ырықсыз етіс

4. Өзгелік етіс.

5. Ортақ етіс.1

Тестілік саулна-малар

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)

9 апта


18

Етістіктің шақ категориясы

1. Салыстырылған тілдердегі етістіктің шақ категориясы

2. Шақ категориясының зерттелуі

3. Өткен шақ1

Коллоквиум

3 (16-22);

6 (22-28);

12 (31-33)

9 апта


19

Етістіктің шақ категориясы

1. Осы шақ

2. Келер шақ


1

Дөңгелек стол

3 (16-22);

6 (22-28);

12 (31-33)

10 апта


20

Салыстырмалы синтаксис

1. Түркі тілдерде сөз тіркесінің зерттеу мәселелері.

2. Сөз тіркестері мен сөйлем.

3. Салыстырылған тілдердегі сөз тіркестернің қолданылуы.1

Тренинг, айызша сауалнама

9 (42-53);

8 (55-59);

11 (51-61);

10 апта


21

Түркі тілдеріндегі жай сөйлем синтаксисі

1. Сөйлемнің модальділігіне және интонациясына қарай түрлері.

2. Хабарлы сөйлем.

3. Сұраулы сөйлем, оның жасалуы.1

Пікір сайыс

10 (45-61); 7 (30-41);

8 (49-53);


11 апта


22

Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

1. Түркі тілдеріндегі бастауыш.

2. Түркі тілдеріндегі баяндауыш.

3. Баяндауыштардың көне жазба ескерткіштерде қолданылуы.1

Глоссарий

4 (3-14);

5 (412);


1 (7-12)

11 апта


23

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері

1. Салыстырылған тілдердегі енықтауыш

2. Салыстырылған тілдердегі толықтауыш

3. Толықтауыш жайлы зерттеушілердің пікірлері

4. Толықтауыштың түрлері


1

Реферат

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)

12 апта


24

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері

1. Салыстырылған тілдердегі пысықтауыш

2. Пысықтауыштың түрлері


1

Реферат

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)

12 апта


25

Жай сөйлемдердің түрлері

1. Жай сөйлемдердің жасалу ерекшеліктері

2. Атаулы сөйлемдердің зерттелу обьектісі1

Коллоквиум

3 (16-22);

6 (22-28);

12 (31-33)

13 апта


26

Белгісіз жақты сөйлем

1. Салыстырылған тілдердегі белгісіз жақты сөйлем

2. Жалпылама жақты сөйлем


1

Дөңгелек стол

3 (16-22);

6 (22-28);

12 (31-33)

13 апта


27

Жақсыз сөйлемдер

1. Салыстырылған тілдердегі жақсыз сөйлемдер

2. Жақсыз сөйлемдердің жасалуы


1

Тренинг, айызша сауалнама

9 (42-53);

8 (55-59);

11 (51-61);

14 апта


28

Құрмалас сөйлем синтаксисі

1. Түркі тілдерде құрмалас сөйлемдер синтаксисі ні зерттелу обьектісі

2. Түркі тілдеріндегі сөйлемдердің құрмаласу тәсілдері

3. Құрмалас сөйлемнің байланысу тәсілдеріндегі кейбір өзгешеліктер1

Пікір сайыс

10 (45-61); 7 (30-41);

8 (49-53);


14 апта


29

Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері

1. Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас

2. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас

3. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас1

Глоссарий

4 (3-14);

5 (412);


1 (7-12)

15 апта


30

Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері

1. Амал бағыныңқылы сабақтас құрмалас

2. Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас

3. Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас1

Реферат

2 (2-8);

5 (5-11);

9 (17-19)

15 апта


Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет