«Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» пәні бойыншабет11/11
Дата25.04.2016
өлшемі2.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Пайдаланған әдебиеттер.

Негізгі:

1.Ә.Н.Нұрмаханова. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы.А,1971. 2.Ғ.Айдаров. Күлтегін ескерткіші. А,1999.

3.Ғ Айдаров, Ә Құрысжанов, М.Романов. Көне торік жаба ескерткіштерінің тілі. А,1971.

4.К. Мелиев. Хор ерги туркий тилларида харакат нами лари.Т,1969. 5.Ә.Хасенов. Тіл білімі 1996.

6.М. Романов. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы.А ,1992. 7.Серебреников.Б.А.,ГаджиеваН.З. Сравнительно- историческая грамматика тюркських языков. М,1986.

8. Строй ууйгурского язика. А, 1986.

9. Хор ерги узбек араби тили. Т,1965

Қосымша: 1.Қазақ тілінің грамматикасы. Морфология. А,1967

2. Қазақ тілінің грамматикасы . Синтаксис. А,1967

3. Киргиз тілінің грамматикасы . Морфология. Ф,1964. 4. Ғуламов. А, Аскаров .А. Хор ерги узбек адаби тили. Т,1965 5.Северртян. Э . В. Этимологически словарь тюркских языков. М,1978. 6.Торік тілдерінің екі тілді сөздіктері қажетіне қарай.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті
«Гуманитарлық білім» факулътеті

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы

«Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» пәні бойынша


050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттері үшін


Студенттердің білімін бақылау түрлері:
а) Тестілік сауалнамалар

б) Жазбаша бақылау

Жетісай – 2008 ж
Х. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы пәнінен сұрақтар


 1. Батыс ғун тілдері туралы мәлімет.

 2. Шығыс ғун тілдері туралы мәлімет.

 3. Түркі халықтары тілінің зерттелу мәселесі.

 4. Түрктер қолданылған әліппелер.

 5. Түркі халықтары және оның тілдері.

 6. Алтай дәуірі туралы түсінік.

 7. Ғун дәуірі туралы тусінік.

 8. Көне түркі дәуірі туралы түсінік.

 9. Орта түркі дәуірі.

 10. Орта түркі дәуіріндегі жазба мұралар тілі.

 11. Жаңа түркі дәуірі.

 12. Бұлғар бірлестігі және оның тілі.

 13. Оғыз бірлестігі және оның тілі.

 14. Әзербайжандар және олардың тілі.

 15. Түркмендер және олардың тілі.

 16. Түрктер және оның тілдері.

 17. Қыпшақтар және олардың тілдері.

 18. Қыпшақ тілінің құрамы.

 19. Қарлұқтар және олардың тілдері.

 20. Қырғыз тілі.

 21. Өзбек тілі.

 22. Қарақалпақ тілі.

 23. Ұйғыр тілі.

 24. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыс құрамы.

 25. Қақалпақ тіліндегі дауысты дыбыс құрамы.

 26. Қырғыз тіліндегі дауысты дыбыс құрамы.

 27. Өзбек тіліндегі дауысты дыбыс құрамы.

 28. Ұйғыр тіліндегі дауысты дыбыс құрамы.

 29. Туркмен тіліндегі дауысыты дыбыс құрамы.

 30. Қазақ, қырғыз тіліндегі сөздердің мағыналарының дамуы.

 31. Түркі тілдеріндегі араб-парсы сөздері.

 32. Орта Азия мен Қазақстан түркі тілдерінің грамматикалық

құрылысы.

 1. Терекі тілдеріндегі септік жалғаулар.

 2. Түркі тілдеріндегі зат есімнің көптелуі.

 3. Түркі тілдеріндегі зат есімнің тәуелденуі.

 4. Түркі тілдеріндегі зат есімнің жасалу жолдары.

 5. Сын есімнің шырай категориясы.

 6. Есімдерден сын есім тудыратын жұрнақтар.

 7. Етістіктерден сын есім тудыратын жұрнақтар.

 8. Есептік сан есімдер.

 9. Реттік сан есімдер.

 10. Жинақтық сан есімдер.

 11. Топтау сан есімдер.

 12. Болжалдық сан есімдер.

 13. Бөлшектік сан есімдер.

 14. Түркі тілдеріндегі есімдіктер.

 15. Жіктеу есімдігі.

 16. Сілтеу есімдігі.

 17. Сұрау есімдіктері.

 18. Өздік есімдіктері.

 19. Топтық есімдіктері

 20. Белгісіздік есімдіктері

 21. Болымсыздық есімдіктері

 22. Салыстырылған тілдердегі етістіктер

 23. Етістіктердің жасалу жолдары

 24. Орхон-енисей және ХІғ. тіліндегі етістіктер

 25. Етістіктің шақ категориясы

 26. Шақ категориясының зерттелуі

 27. Салыстырылған тілдердегі өткен шақ

 28. Салыстырылған тілдердегі осы шақ

 29. Салыстырылған тілдердегі келер шақ

 30. Түркі тілдеріндегі сөз тіркесінің зерттелу мәселелері

 31. Түркі тілдеріндегі сөздік құрам

 32. Салыстырылған тілдердегі сөз тіркесінің қолданылуы

 33. Түркі тілдеріндегі жай сөйлем синтаксисі

 34. Сөйлемнің модальдылығы және интонациясыеа қарай түрлері

 35. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

 36. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері

 37. Жай сөйлемнің түрлері

 38. Атаулы сөйлемдердің зерттелу обьектісі

 39. Белгісіз жақты сөйлем

 40. Түркі тілдеріндегі жақсыз сөйлемдер

 41. Құрмалас сөйлем синтаксисі

 42. Түркі тілдеріндегі құмалас сөйлем синтаксисі ні зерттелу обьектісі

 43. Түркі тілдеріндегі сөйлемдердің құрмаласу тәсілдері

 44. Салыстырылған тілдердегі салалас құрмалас сөйлем

 45. Жалғаулықты салалас құрмалас сөйлем

 46. Жалғаулықсыз құрмалас сөйлем

 47. Салыстырылған тілдердегі сабақтас құрмалас сөйлем

 48. Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері


14. Студенттердің академиялық білімін

рейтингтік бағалау жүйесі
Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау кредиттік оқыту жүйесінің міндетті элементі болып кіреді.

Қорытынды бақылау-емтихан студенттің академиялық уақыт ішіндегі кәсіптік білім бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау үшін өткізіледі.

Емтихан компьютерлі, жазбаша тестермен немесе ауызша, жазбаша түрде өтеді. Емтиханның өту формасын оқу-әдістемелік кеңес тағайындайды.

Студенттің білімін бағалау рейтингтік балл екі бөліктен тұрады: біріншісі – рейтинг балының 40% құрайды, оны студент күнделікті бақылау (ОБСӨЖ), СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін жинақтайды. (А1;А2-жетінші және он төртінші апталарда өткізілетін аттестаттау балдары), екіншісі – рейтинг балының 60% құрайды, ол қорытынды бақылау – емтиханның нәтижесі осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші:

R=(А1+А2)x0,4 + Э x0,6

Рейтингтің жоғарғы мәні – 100 балл

Студенттің оқу жылындағы академиялық үлгерімі GPA мәні былайша есептеледі:

GPA =

И1 , И2 ,..., ИП – студенттің қорытынды балының сандық баламасы.

К1 , К2 ,..., КП – студенттің оқыған пәндер кредиті

1 курс студенті келесі курсқа көшу үшін GPA мәні «+Д» – 1,33 (55-59%) балдан кем болмауы керек, 2 курс студенті үшін – «+С» – 2,33 (70-74%), 3 курс студенті үшін «В-» – 2,67 (75-79%) кем болмауы керек.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады.

Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары


Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсыА-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы


В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

ҚанағаттанарлықС

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны қайта тапсыру керек
 1. «Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» курсы бойынша оқу процесінің картасы


Атаулар


Қантар


Ақпан


Наурыз


Сәуір


Ұпай саны

Бақылау түрі19-24

26- 31

2-7

9-14

16-21

23-28

2-7

9-14

16-21

23-28

30-4

6-11

13-18

20-25

27-2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
I

Кіріспе бақылау

Кб7

2

Ағымдағы бақылау

ҚР1

ҚР2

ҚР3

33

3

Тестілік бақылау

Т1

Т2

Т3

15

4

СӨЖ тапсырмаларыС1С2С3С4
С5
10

5

Рефераттар

Р1

Р2

Р3

15

6

Аралық бақылау


РБ1
РБ2
20
Барлығы


100

Ең жоғары ұпай саны көрсетілгенҚР (1,2,3) кредит 1,2,3.РБ рейтинг бақылау


Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет