В. Ш. Исмагилов Саба районы Курсабаш авыл жирлеге буенча кылынган жинаятьлэр хэм торле хокук бозу очракларынын 2014 елга гомуми мэгълумэтеДата17.05.2020
өлшемі50.54 Kb.
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела МВД России

по Сабинскому району РТ

подполковник полиции

В.Ш. Исмагилов
Саба районы Курсабаш авыл жирлеге буенча кылынган жинаятьлэр хэм торле хокук бозу очракларынын 2014 елга гомуми мэгълумэте.
Узган 2014 елда Россия эчке эшлэр министрлыгынын Саба муниципальара булеге хезмэткэрлэре тарафыннан районда законлылыкны ныгыту, жинаятьчелеккэ хэм торле хокук бозуларга каршы билгеле кулэмдэ эш алып барылды. Эш нигездэ башка хокук саклау органнары, авыл жирлеклэре, оешма-учреждение житэкчелэре белэн берлектэ профилактик юнэлештэ алып барылды, ягъни, жинаятьлэрне хэм торле хокук бозуларны булдырмый калу олкэсендэ.

2014 елга нэтижэ ясап, саннарга куз салсак, тубэндэгелэр куренэ: ел дэвамында Саба районы жирлегендэ барлыгы 111 жинаять теркэлде, 2013елда 186 жинаять теркэлгэн иде. Кылынган жинаятьлэрне ачу 96 % тэшкил итэ. Бу юнэлештэ Саба районы полиция булеге Республика кулэмендэ алдынгылар рэтендэ бара. 2014 нче елда эчке эшлэр хезмэткэрлэре тарафыннан 4860 административ хокук бозу очраклары ачыкланды. Районда балигъ булмаган балаларнын жинаять кылуынын 3 очрагы теркэлде.

Элеге эшлэр белэн беррэттэн, минем тарафтан, Курсабаш авыл жирлеге билэмэсендэ дэ кылынган жинаятьлэрне ачу, жинаятьлэрне кисэту хэм булдырмый калу, административ хокук бозуларга каршы билгеле кулэмдэ, авыл жирлеклэре белэн берлекетэ профилактик эш алып барылды.

Курсабаш авыл жирлеге билэмэсендэ 2014 елда барлыгы 2 жинаять теркалде.

Участок уполномочанные Шарафиев Айнурга карата Багапов Ильнур сугенэ хэм торле тан жарахэтле ясый.

Бугенгесе кондэ элеге кылынган жинаятлэр ачыкланып, жинаятьчелэргэ Саба район суды тарафыннан тиешле чаралар курелде.

Ачылмыйча калган жинаятьлэр булмады.

2014 нче елда Корсабаш авыл жирлеге билэмэсендэ хокук бозуларны булдырмау олкэсендэ профилактик эш вакытында барлыгы 116 берэмлек торле административ хокук бозу очраклары ачыкланды.

Мэсэлэн, жэмэгатъ урыннарында спиртлы эчемлеклэр кулану хэм спиртлы эчемлеклэр кулланган хэлдэ жэмэгатъ урыннарында йоргэннэре очен барлыгы 12 административ беркетмэ тозелде, 2013 елда – 23 очрак теркэлгэн иде. Кузэтулэрдэн куренгэнчэ, нинди генэ жэмэгатъ тэртибен бозу очрагы булмасын, куп очракта алар эчкечелек халэтендэ ясала. Шунлыктан, эйтеп китэсем килэ, кайбер иптэшлэр берничэ тапкыр административ жаваплылыкка тартылуларына карамастан, узлэренен хокук бозуга юнэлдерелгэн хэрэкэтлэрен туктатмыйлар. Мэсэлэн, Муллахметов Айдар, Зарипов Ильшат бер ничэ тапкыр рррррр жэмагать урынында спиртлы эчемлеклэр кулланган хэлдэ йоргэннэре очен административ жаваплылыкка тартылдылар.

2014 елда Курсабаш авыл жирлеге билэмэсендэ юл йору кагыйдэлэрен бозган очен 104 административ беркетмэ тозелде, шул арасыннан аек булмаган хэлдэ машина белэн идэрэ итканнаре очен 3 кеше тоткарланды.

2013 нче елда ул сан 89 булган. (УНС ААПГ-7)

Курсабаш авыл жирлеге билэмэсендэ 6 кешедэ утлы корал исэптэ тора. Минем тарафтан корал сакланышы даими тикшерелеп торыла.

2014 нче елнын 1 январыннан, 1995 нче елнын 22 нояберендэ чыккан 171 номерлы федераль законга узгэрешлэр керде. Шушы законга бэйле рэвештэ Татарстан Республикасынын 80 нче номерлы законы нигезендэ Татарстан Республикасы жирлегендэ 22.00 сэг. -10.00 сэгатькэ кадэр сэудэ нокталарында алькоголь эчемлеклэр, шул исэптэн пиво сату тыела. Мэгълумат чараларыннан кисэтулэр алып баруга карамастан, сэудэ нокталарында эшлэучелэр тыелган сэгатьлэрдэ алькоголь эчемлеклэрне сатуны дэвам итэлэр. 2014 нче елда Саба районы жирлегендэ югарыда курсэтелгэн закон бозу очрагынын 52 факты теркэлде. Шуларнын 43 факты тыелган сагатлэрдэ саткан очен. Барлык хокук бозучыларга карата админстратив чара курелде.

2014 нче елда районда уткэрелгэн 9 май, Сабантуй бэйрэмендэ, Республика кулэмендэ уткэрелуче семинарларда, сайлау вакытларында, хэм башка мероприятиялэрдэ жэмэгать иминлеген саклауда уземнен хезмэтемне керттем. Элеге мероприятиялэрдэн тыш «Уныш», охота, мигрант, мобильник, мэк, антитиррор, алькоголь операциялэре буенча эш алып барылды. «Уныш 2014» операциясе вакытында авыл хужалыгы продуктларын урлаганнары очен 4 кешегэ карата админстратив беркетмэ тозелде.

Полиция хезмэткэрлэре халыкка законда булган узгэрешлэрне, торле профилактик чаралар уткэрелуе турында, районда эшлэп килуче Саба телерадио компаниясе хэм Саба таннары газетасы аша житкерелэ. Минем тарафтан да Саба дулкыннары радиосы аша участокта булган оператив мэгълумат хэм жэмэгать иминлеге турында чыгыш ясалды.

Саба муниципаль районы тарафыннан кабул ителгэн «Административ хокук бозуларга хэм жинаятьчелеккэ каршы корэш» программасы нигезендэ, авыл жирлеге башлыгы хэм оешма- учреждения житэкчелэре белэн берлектэ системалы рэвештэ эш алып барыла. Элеге юнэлештэ ирекле халык дружинасы булдырылды. Лэкин аларнын эшчэнлеген активлаштыру кирэк, ирекле халык дружинасы эгъзэлэре, мэктэп укытучылары, ата-аналар, авыл жирлегендэ уткэрелэ торган торле бэйрэмнэрдэ хэм шимбэ коннэрендэ уза торган дискотекаларда, график нигезендэ дежур тору оештырылса, укучылар арасындагы хокук бозу, аларга карата жинаять кылу хэм жэмэгать урыннында тэртип бозу очраклары кимер иде.

Авыл жирлеге башлыгы хэм оешма-учреждения житэкчелэре материаль байлыклар сакланучы объектларга, машина- трактор паркларына, минераль ашламалар складларына, фермаларга хэм башка объектларнын техник торышына игътибар бирсэлэр, эйбэт булыр иде, безнен тарафтан да югары да курсэтелгэн объктлар тонге сагатлэрдэ даими рэвештэ тикшерелэ, хэм каравылчылар булмаган вакытлар ачыклана. Эйтеп китэргэ кирэк, 2014 нче елда Республика кулэмендэ терлек фермаларыннан терлеклэрне урлау очраклары артты. Терлек урлау очрагы безнен районда да теркэлде. Мин, сорар идем, оешма – учреждение житэкчелэре югарыда курсэтелгэн объектларнын каравылчыларын даими тикшерсеннэр иде.

Рэсэй кулэмендэ сонгы елларда халыкны торле юллар белэн алдап акча эшлэучелэр барлыкка килде, аларны социаль мошенниклар дип йортэлэр. Мошенниклар, телефон аша ниндидер туганыгыз авыр хэлдэ калган булуын хэбэр итэргэ момкиннэр хэм коткарып калабыз дип купмедер кулэмдэ акча кучеруне сорыйлар, яисэ сез ниндидер приз оттыгыз, дип телефоннан сообщение жибэрэлэр. Элеге призны алу очен купмедер акча тулэуне курсэтэлэр. Шулай ук, йортларга кереп, узлэрен социаль хезмэткэр дип яки сезнен йортта булган бозымнарны чыгарабыз дип, ышандыралар, куз буу юлы белэн ойдэге байлыкларны урлап китэлэр. Сездэн, югарыда курсэтелгэн тэгъдимнэр булганда, кичекмэстэн эчке эшлэр булегенэ хэбэр итуегезне сорыйбыз.

2014 нче елнын 1 июненнэн 15 нче Федераль законнына узгэрешлэр кертелде. Элеге федераль закон нигезендэ тыелган урыннарда, халыкны тэмэке тотененнэн саклау нигезеннэн тэмэке тарту тыела. 2 нче ярты еллыкта Законны бозган очен 102 кешегэ административ беркетмэ тозелде. Тыелган урыннарга мэктэплэр, балалар бакчалары, мэдэният йортлары, дэулэт оешмалары билэмэлэре керэ. Курсабаш авыл жирлегендэ тыелган урыннарда тэмэке тарткан очен 1 кеше жаваплылыкка тартылды.

Курсабаш авыл жирлеге билэмэсендэ яшьлэрнен буш вакытларында шогыльлэну очен барлык момкинлеклэр тудырылган. Мэдэният йортында хэм урта мэктэп спорт залында торле спорт торлэре белэн шогыльлэну очен момкинлеклэр бар.Шунын белэн минем доклатым тэмам, Игътибарыгыз очен рэхмэт.


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет