В технологической части дипломного проекта рассмотрены вопросы проектирования систем приема, очистки и подачи воды населенному пункту в Южной Казахстанской области


Сорғыш бекетiн бiрдей жарықтандырудың есептік жүйесі мен жобасыбет11/11
Дата02.05.2016
өлшемі2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5.2.2.2 Сорғыш бекетiн бiрдей жарықтандырудың есептік жүйесі мен жобасы

Жарықтандыру есептеуi алдында бiз ең алдымен қанша лампа керектiгiн анықтаймыз. Ол сол ғимараттың бөлiмнiң биiктiгiне, енiне, ұзындығына байланысты алынады. Есептiк жүйеге байланысты светильник орнатамыз. Светильниктiң қондыру биiктiгiн мына формуламен анықтаймыз:

h=H-hn-hln , м (5.3)

мұндағы hn=0,6 м-ге тең,

hln- есептiк бетiнiң биiктiгi, 9-ға тең.

h= 8,98-0,6-0,9=7,48 м

Қабырғадан алшақтау орналасқан лампаның ара қашықтығы:

l1=0,5*l=0,5*3,74=1,87 м (5.4)

мұндағы l- светильниктердiң ара қашықтығы, м

l=j*h=0,5*7,48=3,74 м,

Светильниктердiң өлшемi:

а=А-2l=84-2*4,5=75 м, (5.5)

мұндағы l=0,6*7,48 = 4,5 м

А- бөлменiң ұзындығы, м

в=В-2l=36-2*4,5=2,7 м, (5.6)

мұндағы В- бөлменiң енi, м.

Светильниктiң саны бөлменiң ұзына бойына:

n=a/L+1=75/4,5+1=17,7 дана, (5.7)

Светильниктiң саны бөлменiң енi бойына:

m=b/L+1=27/4,5+1=7 дана, (5.8)

Лампаға арналған жалпы светильниктiң саны:

N=n*m=17,7*7=124 дана, (5.9)

Бiр лампаның жарық беруiн мына формуламен есептеймiз:

кВт, (5.10)

мұндағы Ен- жарықтың нормасы;

S – блменiң ауданы, м2;

R3- қор коэффициентi;

Z- бiркелкiсiздiк емес жарықтандару коэффициентi, Z=ЕФmin=1,15;

М- светильниктiң қолдану коэффициентi;кВт

Бөлменiң индексi мына формуламен есептеледi:(5.11)

Жарықтың берiлуiне байланысты лампаның қуаттылығын таңдаймыз.

Лампаның қуаттылығы 180 Вт.

Лампаның типi Б.


5.2.2.3 Шуды бекіту сорғыш агрегаттарын есептеу

Шуды бекіту үшін насосты агрегаттың дауыс өшіруінінің қаптама арқылы жобаланған. Оның кестесі 1-ші суретте көрсетілген.

Насосты агрегат суытуды талап етеді, сондықтан қаптаманың ішінде ауа өткізуінің саңылаулары қарастырылуы керек.

Габаритті машиналар: ұзындығы – 4м, ені – 2м, биіктігі – 2м.

Есептеу нүктесі (оператордың жұмыс орны) машинадан 1м қашықтықта орналасуы керек.

Берілген қаптаманың әсерін мына формулалар арқылы табамыз(5.12)

(5.13)

мұндағы Lр – Шу есебінің активтік деңгейінің дыбыс қуаты

S – Берілген геометриялық форма бетінің машинаны қоршаған және есептеу нүктесінен өткен аудан.

L – Есептеу нүктесіндегі дыбысты қысымның октавалық деңгейі.

Lдоп – Есептеу нүктесіндегі дыбысты қысымның мүмкін болатын мөлшер деңгейі

r – акустикалық ортаның дыбыс көздерінің аралықтары есептеу нүктесіне дейін.5.1 сурет. Берілген жоба есептеу нүктесінде ЕН және шу көзі Ш.К.

Аудан келтірілген бетте, қоршаған машиналармен және есептеу нүктесінен өткен.

Ммүмкіндік деңгейі, дыбыс қысымы қабылданған кесте бойынша «Тұрақты жұмыс орындарында нормативтік мөлшердегі дыбыстың қысымы» (қисық ПС-85)

Шу бетінің көзін анықтаймыз.

Конструктивтік болжамдардан жалпақ қаптама және оның ауданын анықтаймыз (1 суретті қара). Мыс: Sк=65м2 оны формулаға салып орындаймыз.(15)

мұндағы ∆Lэф.тр – қажетті акустикалық қаптама әдістері, дб

Бұл есептеуді кестеге келтіреміз.

Кесте 5.1-Дыбыс изоляциясының талап бойынша қаптама қабырғаларының қажеттілігін есептеу.Өлшем

Есептеу бірлігі

Жіберілуі

Орта геометриялық жиілік, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Lp

дб

Кесте 1

95

110

116

125

130

126

118

120

Lдоп=LH

дб

Кесте 3

103

96

91

88

85

83

81

80

10lgS(S=84м2)

дб

-

19

19

19

19

19

19

19

19

∆Lэф.тр

дб

Фор-ла 1

-7

-5

6

18

26

24

18

21дб

-

3

3

3

3

3

3

3

3

Rк.тр.

дб

Фор-ла 4

-

-

9

21

29

27

21

24

∆Lгл

дб

Кесте 4

18

18

20

25

33

38

40

34

Қаптама үшін қабырғалы металлдан қатты (1х1м кем емес) таңдау конструкциялық қабырғасын шығаруға болады.

Кесте 5.2


Дыбыс қысымының өлшемі, дб

Орта геометриялық жиілік

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Lp1

101

101

98

99

103

107

106

111

Lp2

99

95

86

96

95

93

112

116

Енді берілген 2 кесте бойынша Rктр қаптаманың қабырғаларының қалыңдығы 1 мм-ден аспауы керек, ал дюральдан – 2 мм.

Шу сөндіргіш арқылы ауа енгізілуі қаптаманың саңылаулары (тесіктері) арқылы (1 сурет) әсері Rктр -ден төмен болмауы керек. Сөндіргіштерді 7,1 кесте бойынша (құбырлар әсері сақиналы және саңылаулы сөндіргіштер) ағымынан 10 м/с аспауы арқылы – жобалаушы тізбегінен шудан қорғану.

5.2.3 Өрт қауіпсіздігі

Өрт адамның басқаруынан бақылауынан шыққан жану процессі болады, басқаша айтқанда өрт деп бақылауға болмайтын арнайы ошақтан тыс болатын, материалдық шығын келтіретін жану процесін айтады. Өрт халық шаруашылығына өте зиян, өте зор экономикалық шығын келтіреді. Кейбір жағдайда адамдардың зақымдануы болады.

Құрылыс конструкциясының негізгі қасиеттерінің бірі – олардың от жайылу шегі болып есептеледі. Бұл көрсеткіш конструкциясының бойымен өрттің жайылуына оның қарсыласу қабілеттілігін сипаттайды.

Өрт жайылу шегі сантиметрмен өлшеніп, сынау кезінде бақылау зонасында 15 минут ішіндеконструкцияның бүлінген жерінің шамасымен анықталған.5.2.3.1 Өрттен қорғау жүйесіне қойылатын талаптар

Өрт сөндіру жүйесі мыналарды қамтамасыз ету керек: • Өртке қауыпты материалдар мен бірге өртке төзімді материалдарды мейлінше көп қолдану;

 • Жанғыш заттардың саны мен олардың орналасуына шек қою;

 • Жанғыш ортаны изоляциялау;

 • Өрт ошағынан өрттің жайылуын қақпайлау;

 • Өртке қарсы құралдарды қолданумен;

 • Адамдарды эвакуациялау;

 • Адамдард ұжымдық және дара қорғану құралдарымен;

 • Түтінге қарсы қорғанс жүйесі;

 • Өрт сигнализациясы және өртті хабарлау құралдарымен;

 • Ғимараттарды өрттен қорғау ұйымдары;

Өрт қауіпсіздігінің категориясы «Д» ылғалды, жарылғыш емес, (құрылыс нормаларымен ережелеріне сәйкес). Өртке қарсы дәрежесі – 2.

Барлық айналушы элементтер қоршалады.

Әр бөлмеде  өртті болдырмау үшін, өрт сөндіргіш бұрыштары орнатылған.

Тазалау құрамының алаңдарында әр 500м2 – қа бірден есептеліп ,4 өрт сөндіру тақтасы орнатылады.

Жоғарыдан келетін су көздері есекерілген:


Апат кезінде алмалы ескерту үшін дыбыстау дабыл орнатылады.

6 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Табиғатты қорғау, оның ресурстарын рационалды пайдалану ғасырдың ең актуалды проблемалардың бірі болып табылады. Қоршаған ортаны қорғау шараларына табиғи ресурстарды зерттеу; лақтырыстардың жалпы мөлшерін төмендететін технологияларды қолдану; суды тұйық цикл бойынша қолдануды енгізу және активті өңдеу; жоғары сапалы тазалау құрылғылары үшін жабдықтар шығаруға арнайы өнідрістерді дамыту; жер, су және орман ресурстарын сақтау және рацилоналды қолдану бойынша комплексті шаралар жатады.

Су көздерінің қанағаттандырмайтын жағдай дұрыс тазаланбаған немесе жалпы тазаланбаған қалалық және өндірістік пайдаланылған сулардың лақтырылуымен түсіндіріледі. Қазіргі кезде жалпы бұралқы сулардың 30% суатқа лақтырылуы алдында тазаланбайды.

Ірі өндірістік орталықтары мен қалаларда тұрғандардың көп болуы тұщы судың жетіспеушілігіне әкеледі.

Тұщы судың жетіспеушілігі суаттардың өндірістік, коммуналды – тұрмыстық және ауыл шаруашылық қалдықтармен ластануына байланысты. Әсіресе суаттарды кожевенді, текстильді, тамақ, целлюлоз – қағазды өнеркәсіптер жаман ластайды. Ең қауіпті ластанушыға мұнай және мұнай өнімдері жатады. Судың бетін жұқа қабетпен жауып олар су мен ауаның қалыпты газ және ылғалдың алмасуына кедергі жасайды. Активті заттар болып табылатын синтетикалық жуу заттарын ( СЖЗ) тұрмыста кеңінен пайдалану олардың концентрацияларының тұщы суда көбеюіне алып келеді. Бұл заттардың болуы суаттардың табиғи тазаруын баяулатады, сонымен қатар фаунаға зиянын тигізеді.

Қауіпті ластаушыларға ауыр металдар ( қорғасын, мыс, сынап) тұздары жатады. Құрамында тұрмыстық және мал шаруашылығының қалдықтары бар сулар жұқпалы аурулардың көздері болып табылуы мүмкін.

Өндірістік және көптеген өндірістік бұралқы сулардың құрамында көп мөлшерде органикалық заттар болады. Бұл заттар көптеген микроорганизмдер, оның ішінде патогенді бактериялардың қоректену ортасы болуы мүмкін.

Санитарлы нормаларды ұстау үшін бұралқы суларды тіршілік зонасынан алып тастау және олардың тазарту жолдарын қарастыру қажет.

Судың санитарлы жағдайы ҚР – ның әртүрлі аудандарының социалды - экономикалық дамуының бір жолы болып табылады.

Су ресурстарын сақтау көп шығынды қажет ететін тазарту ғимараттарын құрумен ғана шешілмейді. Суды қолдану мен бұралқы сулардың көлемін төмендету үшін айналмалы сумен қамтамасыз етуді енгізу керек. Бұл таза суды пайдалануды төмендетеді, бұралқы судың мөлшерін және бұралқы суларды қайтадан қолдану үшін тазарту дәрежесін төмендетеді.

Қазіргі экономиканың тез дамуы кезінде қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды рационалды қолдануға байланысты сұрақтар жоғарғы талаптарды қажет етеді. Өйткені бұл адамдардың денсаулығына, ҚР - сының ұлттық байлығына тікелей әсер етеді.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 1. СНиП 2.04.02-84 Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. –М; Стройиздат, 1985

 2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение – М; Стройиздат, 1982

 3. Справочник монтажника. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений. Под ред. А.С.Москвитина –М: Стройиздат, 1979

 4. Кожинов А.А. и др. Проектирование и расчет очистных водопроводов. – Киев 1972

 5. Кульский В.Ф Очистка питьевой и технической воды.- М. Стройиздат, 1971

 6. Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий .-М: Стройиздат, 1977

 7. Шевелев Ф.А. Таблица для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных и пластмассовых водопроводных труб. М:Стройиздат, 1970

 8. Турк В.И., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М:Стройиздат, 1977

 9. Методическое указание. Проектирование водопроводной насосной станции второго подъема. Захлевный К.К. – Алматы, изд НМК, 1984.

 10. Методические указания к выполнению курсового проекта №2. Водозаборные сооружения. – Алматы. 1990.

 11. Типовые материалы для проектирования 901-09-987. Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах, под автомобильными дорогами.

 12. Белецкий Б.Ф. Технология Строительных и монтажных работ. – М.: Высшая школа 1986

 13. Белецкий Б.Ф. Организация строительных и монтажных работ.-М.: Высшая школа, 1986

 14. Брежнев В.И. Охрана труда при эксплуатации систем ВК. М.- Стройиздат

 15. Г.Г.Орлов Охрана труда в строительстве

 16. Г.Г. Орлов Справочник строителяКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет