В технологической части дипломного проекта рассмотрены вопросы проектирования систем приема, очистки и подачи воды населенному пункту в Южной Казахстанской областибет8/11
Дата02.05.2016
өлшемі2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Кесте 3.2 - Еңбек шығыны, машина уақыт және еңбек ақысы калькуляциясы
Жұмыстардың


аттары


Жұмыс көлеміНегізгі § ЕНИР

Звенолар мен маш иналар құрамы


Уақыт өлшемі

Бағасы теңге

Еңбек шығыны

Еңбек ақысы

Теңге


Өлшем бірлігі

Саны

Жұмысшылар құрамы

Жұмысшылар саны

Машина маркасы

Машина саны

Жұмыс-а адам-сағ

Маши-е маш-а -сағ

Жұмысшыларға

Машинистке

Жуұыс-ң адам-күн

Машин-н машина-смен

Жұмысшылардың

Машинисттің

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Уақытша қоршауды кұру


2200

9-2-33


Плот

3раз

3

-

-

0,06

-

0,042

-

540

--

378

-


2

Өсімдік қабатын кесу

1000м2

6.364

2-1-5

-

-

ДЗ-8

1

-

1,8

-

1,91

-

63,36

-

67,23


3

Ұзынордың топрағын кері күректі экс. өңдеу

а) жиегіне төг

б) колікке тиеу

1000м3


1000м3

142,9 3,02


2-1-13


2-1-13

Маш.6раз


Маш.6раз

1

1


Э04111Б


Э04111Б

1

1


-

-


1,2


1,7

-

-


4-14


3-35

-

-


1922,76


13,94

-

-


6633,5


27,47

4

Уқатша көпір орнату

1 дана

22

9-2-34

Плот.

3 раз1

-

-

0,4

-

0,268

-

36

-

24,1

-


5

Ұзын ор түбін қолмен өңдеу

1м3

140,25

2-1-47

2 раз

1

-

-

1,3

-

0,832

-

877,5

-

561,6

-


6

Ұзын орда түйс асты шұңқыр қазу

1м3

0,14

2-1-50

2 раз

1

-

-

1,9

-

1,22

-

0,304

-

0,19

-


7

Ұзын ор түбіне тегіс қабатын төсеу

1м3


140,25

2-1-58


2 раз

1 раз


1

1

-

-

1,2

-

0,984

-

810

-

664,2

-


8

Трассаға құбыр жеткізу

100т

66

1-5


Маш 6 раз такел 2раз

1

2

КС2563

1

1,5

1,3

-


1,59

1,92

-


99

85,8

-


104,94

126,72


9

Ұзын орда құбыр төсеу


1100

9-2-3


4 раз

3 раз


2 раз

2

1

1


-

-

0,31

-

0,226

-

1395

-

1017

-


10

Бақылау қудығын орнату

1 дана

6

9-2-29


5 раз

3 раз


2 раз

1

3

1


-

-

11,5

-

8,40

-

264,5


-

193,2

-


11

Құдыққа судан оқшаулар жасау

100м2

12,08

11-38Оқша

4 раз


2раз

1

1


-

-

11,5

-

8,22

12

Ысырма орнату

1 дана

15

9-2-16


6 раз

4 раз


3 раз

1

2

1


-

-

6,7

-

7,18

-

361,8

-

387,7

-


13

Құбырды екі жағынан қол-мен тығыздап көму

1м3


57,8


2-1-58

2 раз

1 раз1

1


-


-


0,86


-


0,529


-


587,7


-


361,5


-


14

Беріктікке сынау1100

9-2-9


5 раз

4 раз


3 раз

1

1

2


-

-

0,31

-

0,24

-

1395

-

1080

-


15

Уақытша көпірді жинап алу

1 дана

22

9-2-34

2 раз

2

-

-

0,2

-

0,128

-

18

-

11,52

-


16

Уақытша қор-шауды жинап алу


2200

9-2-33

2 раз

1

-

-

0,04

-

0,026

-

378

-

234

-


17

Ұзын орды булдозормен толық көму

100м3

142,38

2-1-22

-


Маши

6ра


ДЗ-8

1

-

0,68

-

0,721

-

1085,3

-

1150,7


18

Тығыздыққа сынау


1100

9-2-9


5 раз

4 раз


3 раз

1

1

2


-

-

0,21

-

0,24

-

945

-

1080

-


19

Територияны тегістеу

100м2

6,36

2-1-36

-

Маши


6ра

ДЗ-8

1

-

0,33

-

0,35

-

11,6

-

12,32


3.3 Жер қазу, тасымалдау және жинақтау механизмдерін таңдау

3.3.1 Жер қазатын машинаның типін таңдау

Жер қазатын машиналар ретінде ұзын орлар өңдеу үшін кері күрекпен, драглайнмен жабдықталған және шөмішті эксковаторларды пайдалануға болады. Кері күрекпен жабдықталған эксковатор көлікті топырақты көлік құралдарына артып және үйіндіге төгіп, өз тұрағының деңгейінен төмен ұзын орларды қазуға арналған. Драглайнмен жабдықталған эксковаторлар топырақты көлік құралына артып, үйіндіге де төгіп, терең ұзын орлар мен коньендарды өңдеуге қолданылады. Үздіксіз жұмыс істейтін эксковаторлар (көп шөмішті) өте ұзын бойлық құбырлар орларын қазуға арналған.

Жобада жер асты сулары жоқ құнды топырақты және геометриялық көлемі 14578,65 м2 ұзын орды өңдеу үшін жер қазатын машина маркасын экономикалық салыстыру жүргізу арқылы таңдау жүргізіледі. Бір батырғанда эксковатор шөмішін бөрікпен толтырып алуын қамтамасыз ету үшін эксковатордың ауыстырмалшы жабдығы ретінде кері күректі қолданамыз. Эксковатордың ең үнемді жинағын табу үшін шөміш сиымдылықтарын әр түрлі екі эксковаторлар салыстырылады.

Олар: 1 – нұсқа. Эксковатор кері күректі – Э 100 – 11АО.

2 – нұсқа. Эксковатор драглайн – ЭО – 4111Б.

Кесте 3.3 - Эксковаторлардың техникалық көрсеткіштері


Көрсеткіштері


Өлш.

бірл.Эксковатор маркасы

ЭО – 4111Б

Э 100 – 11АО

Жүру құрылымының түрі

Шөміш сиымдылығы

Қазу тереңдігі

Ең үлкен қазу радиусы

Жиегіне төгудің ең үлкен радиусы

Жиегіне төгу биіктігі

Жебенің ұзындығы

м3

м

м
м


м

м


шынжыр

0,80


10

14,5
12,5

5,3

13


табаны

1

1216
14,4

5,3


15

1 – нұсқа. Эксковатор (кері күректі) ЭО – 4111Б салыстыру төмендегідей формуламен жүргізіледі.С = 1,08 Смаш.см (3.14)

Псм. выр
мұндағы Псм. выр – сменадағы эксковатордың топырақты өңдегенде жиекке төгуі мен транспортқа тиеуін ескеретін жұмыс м3/смен.

1,08 – қосымша шығындарды есепке алатын коэффициент.

Смаш.см – эксковатордың машина сменалық құны куб/смена.
Псм = Vор , м/ауысым. (3.15)

ΣПМаш.см
мұндағы Vор - ұзын ордың топырағының көлемі, м3;

Σ – эсковатордың топырақты жиекке төгу және транспортқа тиеу кезіндегі жұмыстардың жалпы маш. сменалық қосындысы.ΣП Маш. См. = Vжт· N1/100 + Vар · N2/100

8,2

мұндағыVжт – жиекке төгілген топырақ көлемі, м3;

Vтр – топырақты көлікке тиеу көлемі, м3;

N1 – уақыт мөлшері, жиекке төгу кезінде;

N2 – топырақты көлікке арту.

(ЕНИР – Е2 – 1 бойынша).


Σ Пмаш. са- = (14296,19*1,5)/100+(302,22 · 1,7)/100 = 26,7

8,2

сонда,


Псм.выр = 14578,65 = 546,01 м3/ауысым

26,7
С = 1,08 · 26,7 = 0,05

546,01
Эсковатордың әрқайсысына 1м3 топырақты өңдеуге бөлінген күрделі қаржыны анықтаймыз:

К = 1,07 · СОП / (Псм.выр · 1 жыл) (3.16)

мұндағы СОП – эксковатордың инвентарлы есептік құны, руб.

1 жыл – эксковатордың жұмыстарының жылдық нормативті смена саны.

К = 1,07 · 1714/(546,01 · 300) = 1833,98 = 0,011163803

Осыдан соң 1м3 топырақты өңдеуге кететін келтірілетін шығынды анықтаймыз:П = С + ЕК (3.17)

мұндағы Е – күрделі қаржының нормалық тиімділік коэффициенті, 0,15-ке тең.П = 0,05+ 0,15 · 0,011 = 0,05.

2 – нұсқа Э 100 11АО маркалы эксковатор драглайнның экономика-лық тиімділігін есептеу:


Псм.выр = 14578,65 = 454,02 м3/смен.

32,11
Σ пмаш.см = 257,33 +6,04 = 32,11

8,2

сонда,


С = 1,08 · 36,39 = 0,08

454,02
3 топырақты өңдеуге бөлінген күрделі қаржыны анықтау:

К = 1,07 · 2514 / (454,02 · 300) = 0,019

3 топырақты өңдеуге кететін келтірілетін шығынды анықтау.П = С + ЕК = 0,08+ 0,15 · 0,019 = 0,08

Жүргізілген салыстыру бойынша 1м3 келтірілген шығынға 1 варианттағы ЭО 4111Б маркалы эксковатор драглайн қолайлы.3.3.2 Автокөлік таңдау және оның санын анықтау

Кесте 3.4 - Автосамосвалдың техникалық көрсеткіштеріКөрсеткіштері

Маркасы

КРАЗ 256 Б


Жүк көтергіштігі, т


Кузов сиымдылығы, м3
Максимал жылдамдығы, км/сағ.
Автокөлік биіктігі, м
Автокөлік ені, м
Гроп жол бойынша қозғалыс жылдамдығы, км/сағ

11
6,3


65
2,76
2,65
20

Қажетті автосамосвалдың санын анықтау эксковатордың шөмішіне толық тығыздалып салынған топырақтың көлемі анықталады:Vгр = Vш-м · Кнап (3.18)

1 + Кпр

мұндағы Vш-м – қабылдаған эксковатор шөмішінің көлемі, 0,5м3

Кнап – шөміштің толу коэффициенті (драглайнда 0,9 … 1,15)

Кпр – топырақты алғашқы қопсыту коэффициенті (ЕНиР 2-1 немесе тақырып 2Н, 10-15/ко)Vгр = 0,8 · 0,9 = 0,6м3

1 + 0,1

Эксковатордың шөмішіндегі топырақтың массасы:Q = V гр · g (3.19)

мұндағы γ – топырақтың көлемдiк салмағы. (ЕНиР 2-1 прил-1 m/м 3)

сонда, Q = 0,6 · 1,8 = 1,08 т.

Автосамосвалға тиелетiн шөмiштiң санып = П (3.20)

Q

мұндағы, П – автосамосвалдың жүк көтергiштігi, тп = 11 = 10

1,08

Көлiкке тиелетiн тығыздалған грунт көлемiн анықтау.V = Vгр · п ,м3 (3.21)

V = 0,6 · 10 = 6 м3

Автосамосвалдың бiр циклдағы жұмыс ұзақтығы.

Ту = tn + 60α + tр + 60α + tм , мин (3.22)

Vг Vn


мұндағы tn – грунт тиеу уақыты.

tn = V · Нвр · 60, мин. (3.23)

100

Нвр – машина уақыт нормасы ЕНиР – 21(100м3, грунтқа байланысты көлiк құралдары)

α - құм тасымалдау қашықтығы, км;

Vг – толтырылған автокөлiктiң орташа жылдамдығы;

Vn - орташа жылдамдық 25-30 км/сағ;

tр – тусiру уақытыtм – көмекшi операциялар уақыты

tn = 6 · 1,7 · 60 = 6,12 мин.

100

Ту = 6,12 + 60 · 5 + 1,3 + 60 · 5 + 1,5 = 27,67 мин.

16 30
Автосамосвалдың санын анықтау.

Жүргiзiлген есептеулер бойынша 2 дана самосвалды қабылдаймыз. 1. 3.3.3 Кран таңдау және оның элементтерiн анықтау

 2. Ілмектiң көтерiлу биiктiгiн мына формула арқылы анықтайды:

Нmax.тр = h1 + h2 + h3 (3.24)

мұндағы h1 – строптың биiктiгi, м (каталогтан);

h2 – жинақтау жағдайындағы элемент биiктiгi, м;

h3 – жинақталған элемент пен жерге дейiнгi биiктiгi, м.Нmax.тр = 2 + 0,5 + 0,5 = 3м
Кран жебесiнiң құрамын анықтау керек. Ол:
lmax.тр = а + 1,5 + В2 ; (3.25)

2 2

lmax.тр = 3 + 1,5 + 7,1 = 6,55

2 2
Жүк моментi есептелiнедi:

Мmax.тр = Рmax · (lmax – а), m.м (3.26)

мұндағы Рmax – жинақталған элементтiң және строптың салмағы, m.

а – жебе топса өкшесiнiң өсiнен айналу өсiне дейiнгi аралық 1,5м.

сонда,


Мmax.тр = 0,2 Н (6,55 – 1,5) = 1,212 m.м.

Кранның техникалық қажеттi параметрлерi бойынша жебенiң ұзындығы құлашының байланысты каталогтан КС – 2565 кранын тандаймыз.

Кесте 3.5 - Жебелi автокөлiк кранның техникалық көрсеткiштерi


Көрсеткiштер

Маркасы

КС – 2563


Жүк көтергiштiгi, Т


Жебе ұзындығы, м
Жүк көтеру биiктiгi, h
Негiзгi өлшемдерi, мм
- Ұзындығы
- Енi
- Биiктiгi
- Масса, т

6,5
12,4


8

8220
2680


2680
12,53.4 Ұзын орда топырақты керi күректi эксковатормен өндеу кезiндегi қазымның параметрлерiн анықтау
Ұзын ордың көлденең қимасының ауданы Fтр мен В – үстiңгi енiн анықтау.

Fтр = (В + тр)n, м2 (3.27)

Fтр = (1+0,5 · 6,25)6,25 = 25,78 м2
В = в + 2 тр; (3.28)

мұндағы вжп - ұзын ордың түбiнiң енi және биiктiгi, м;

m - құлама коэффициентi.

В = (1 + 2 · 0,5 · 6,25) = 7,25

Қайта көметiн топырақтың көлденең қимасы (Fо) құлама бұрышы 45о болғанда.Fо = Fтр (1+Ко) , м2 (3.29)

мұндағы Ко – алғашқы қопсыту коэффициентi С.К. Хамзин, А.Е. Таженов табл. 2.4. құм – 0,28.Fо = 25,78 (1+0,28) = 33 м2
Атжөле (отвал) биiктiгi (Но) және астыңғы енiн анықтау.

Но = √ Fо = √ 33 = 5,74 м (3.30)

во = 2 · Но = 2 · 5,74 = 11,48 м
Егер В+во + а қосындысы эксковатордың Rв тосу радиусiне тең

2

немесе аз болса, онда эксковаторды ордың ортасына қоюға болады. Керiсiнше, эксковаторды жанынан қою үшiн С = В+во + а – Rв қатынасықарастырылады. 2

3.5 Құрылыс бас жоспарын ұйымдастыру

Құрылыс бас жоспары құрылыс алаңында пайдаланудағы және жобаланатын жүйелерді ескере отырып уақытша сумен және жылумен қамтамасыз ету, объект қасындағы тұрақты және ұйымдастыру байланысы қызметін, жинақтау крандарын таңдау, қамбалар алаңдарын есптеу, құрылысқа қажетті инвентарлы үйлермен ғимараттарды қауыпсіздік техникасы мен өндірістік санитария мәселелері шешіледі.3.5.1 Құрылыс алаңын электр қуатымен жабдықтауды және жарықтандыруды жобалау

Электр қуатын жабдықтауды есептеу:

Трансформатордың қажетті қуатын мына формуламен анықтаймыз:

(3.31)

мұндағы 1,05 – төменгі вольтты жүйедегі қуаттың жоғалуын ескеретін коэффицент;

ΣРн – барлық орнатылған электр қондырғыларының қуатының номиналды жинағы, кВт;

ΣРж – ішкі жарықтандыру құралдарының жалпы қуаты, кВт;

ΣРон – бұлда сырқы жарықтандыру құралдарының қуаты, кВт;

ΣР - барлық орнатылған дәшкерлеу трансформаторларының номиналдық қуатының қосындысы, кВт;

cos1 – 0,8 –ге тең қуат коэф.

l1 – бір мезгілдегі жұмыс істеу коэф. тұтынушылар санына қарай 5....8 ге дейін 0,5-ке тең.

l2 – бір мезгілде ішкі электр жарықтарының коэф. 0,8-ге тең.

l3 – бір мезгілде сырқы жарықтандыру коэф. 0,9-ға тең.

l4 – бір мезгілдегі дәшкерлеу трансформатордың коэф. 4-0,6-ға тең.

3.6 - кестеде келтірілген электр қуатын тұтынушы трансформаторлардың қажетті қуатын анықтау.

Кесте 3.6 - Тұтынушылар тізімі
Электр қуатын тұтынушылар

қажетті қуат, кВт

1

Дәнекерлеу аппарты 1 дана

32,7

2

Көтергіштер 1 дана

4,5

3

Сылақ станцисы

7

Кесте 3.6 - жалғасы

4

Бояу станциясы

7

5

Копрессорлар 2 дан

8,8

6

Битум қайнатқыш

7,5

7

Сырқы жарықтандыру қондырғылары

40

8

Тұрақты және қосымша үймереттерді жарықтандыру

50

9

Басқа да тұтынушылар

21(℅)
3.5.1.1 Құрылыс алаңын жарықтандыру

Барлық құрылыс алыңы мен жұмыс орындарына жалпы бір қалыпты жарықтандыруды ескерген дұрыс. Есптегі электр қуатының санына байланысты трансформатор таңдаймыз. Типтік жылжымалы трансформатор:

КПТП – 320;

Қуаттылығ – 320 кВт;

Кернеу кВ ВН – 35 ПН – 04;

Жалпы салмағы – 7 т.

Құрылыс алаңын және бөліктерін жарықтандыру үшін ашық газды зарядталған шамдар, ашық көрінетін қаптағы қыздырылған шамдарды қолдануға болмайды.


   1. Құрылыс алаңына қажетті суды анықтау

Құрылыс алаңында су өндірістік, ауыз су шаруашылық мұқтажына өрт сөндіруге пайдаланылады.

Өндірістік және шаруашылық ауыз су мұқтажына қажетті судың еспті шығыны формуламен анықталады.

Өндірістік мұқтажға қажетті судың сағаттық максималды шығыны Q1, м3

, м3 (3.32)

мұндағы S – көлік түрлерінің қондырғылар немесе алмасудағы жұмыс көлемінің саны;

А - өндірістік мұқтажға қажетті судың шығыны, л;

Кr – суды бір қалыпты пайдаланудың сағаттық коэф.

n – алмасудағы сағат саны;

Кесте 3.7 - Өндірістік мұқтажға қажетті су шығын


Механизм аттары


Өлшем бірлігіСудың меншікті шығыны

Эксаваторлар

Жылжымалы крандар

Бульдозер

Автосамосвалмаш.сағ

маш.алма


1буль.тәу

1маш.тәу


13  452/731,3

12,5 142


500 19190

1200 1200
м3

Шаруашылық ауыз су мұқтаждығына қажетті судың максималды сағаттық шығыны:, м3 (3.33)

мұндағы N1 – алмасудағы ең көп жұмысшылар саны;

А1 – бір жұмысшының ассу мұқтажына қажетті шығын, л;

м3

Кесте 3.8 - Суды пайдаланудың бірқалыпты сағаттқ коэффицентіТұтынушылар аттары

Сағаттағы бірқалыпсыздық коэффиценті

Құрылыс жұмыстары

Қуатты қондырғылар

Құрылыстағ судың шаруашылық ассуға тікелей шығыны

Асхан


2,0

1,1
3,0

1,5

Кесте 3.9 - Құрылыстағ ассу мұқтаждығына қажетті судың мөлшерлік шығыныСуды тұтынушылар аттары

өлшем бірлігі

Су шығынының мөлшері, л

Құрылыс алаңында

Жуынатын орында

Асханада


1 адамға

1 адамға


1 адамға

20

20-30


10-15

Іштен жанатын қозғалтқыштарды салқындатуға қажетті судың сағаттағы шығыны Q3, м3, м3 (3.34)

мұндағы Wt – іштен жанатын қозғалтқыштарды салқындатуға қажетті судың меншікті шығыны, 1л су 1 ат күшіне тең;

N – іштен жанатын қозғалтқыштың қуаты, кВт;

, м3

Секундтағы шаруашылық ассу мұқтаждығының есептік шығыны, qn , л(3.35)

мұндағы Sq – бір сағаттағы судың ең үлкен шығындарының қосындысы, м3/сағ

м3/сағ

Сонда,

Секундтағы жунатын судың есптік шығыны, qж , л

(3.36)

мұндағы а – 2.3 – кесте бойынша жунуға қажетті судың мөлшерлік шығыны;

N3 – жуынатын жұмысшылар саны;

n – жуынатын орынның жұмыс уақыты, мин;
Құрылысқа қажетті судың есептік секундтағы шығыны:

(3.37)

мұндағы S – құрылыс мұқтаждығының меншікті шығыны;

Ө - суды қажает ететін өндірістік қондырғының өнімділігі;

Кr – суды пайдаланудың бірқалыпсыздығының сағаттық коэф. 2-ге тең;Құрылысқа қажетті судың жалпы секундтық есптік шығыны(3.38)3.5.3 Құрылыс алаңында автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыру

Автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыру шараларының бар жиынтығын бес белеске бөлуге болады:

1 Жүктерді және адамдарды тасымалдау көлемі мен уақытын анықтау;

2 Авокөліктердің көп жиналатын орнын анықтау;

3 Ең көп көлік жинақталған ауысуды анықтау;

4 Қозғалыс қарқын және жол жабындысына түсетін салмаққа байланысты жол жабындысын жолдың ені мен кеңейтілетін орнын есептеу;

5 Автокөліктердің уақытша жолдарымен қозғалуының үлгісін құрастыру және оны МАИ мекемелерімен келістіру.

Айналма бұрыштары үшін алаңдардың ең кіші ені

В = 2R+8, м (3.39)

мұндағы В- ең кіші жол ені, м;

R-автомобиль айналымының ең кіші радиусы, м;

В = 2*10+8 = 28 м


3.5.4 Құрылыс алаңында уақытша үймереттер мен ғимараттардың қажеттілігін анықтау

Құрылысты қажетті әкімшілік, санитарлы тұрмыстық және өндірістік бөлмелермен, объект жанындағы қоймаллармен қамтамасыз ету үшін, жобамен бірқатар үймереттер мен ғимараттар қарастырылуы қажет.

Әкімшілік түрдегі үймерет. Құрылыстағы тікелей қызметкерлерге қажетті әікшілік бөлмелерінің жалпы ауданы Smp = 288 м2

Санитарлы тұрмыстық үймереттер. Әртүрлі міндеттегі инвентарлы үймереттердің қажетті ауданы мына формуламен есептеледі:

Sk = Sm*N, м2 (3.40)

мұдағы Sm-әртүрлі міндеттегі ауданғаы мөлшерлі көрсеткіштері;

N- адам саны ең көп болатын ауысымдағы жұмысшылардың жалпы саны.

Sk = 11,2*4=44,8 м2

Қоймалар және ірілендіріп жинақтау алаңдарының ауданы S = 288 м2

3.5.5 Құрылыс алаңын қысымды ауамен жабдықтау

Қысымды ауа келесі жұмыстарды орындау кезінде қолданылады:

а) мұздақ топырақты қопсыту, асфальт бетонды жабылымдарды бұзу;

б) құрамаларды және түйіндерді тазалау;

в) топырақты тығыздағанда

Қысымды ауаның қажетті мөлшерін м3 /мин келесі формуламен анықтаймыз:

Q = K1*n1*F1+K3*n3*F3, м3 /мин (3.41)

Q = 1*1*0.84+0.5*1*1 = 1.34 м3 /мин3.6 Жинақтау үшiн қажеттi аспаптар таңдау

Жинақтау және жүк көтергiш аспаптарды таңдау түзiлiстердiң және элементтерiн орнату тәсiлдерiн қабылдаған шешiмдерiн және жинақтау өндiрiсiнiң әдiстерiне тiкелей байланысты. Сондықтан жинақтау кранды толық пайдалану мақсатымен көтерiлетiн элементтердiң габаритiн ескере отырып, кiшi мөлшерлi және жеңiл салмақты элементтердi барынша толық пакеттеп, орнатылатын элементтердi блоктарға iлiндiрiп отырып таңдалады.

Жүк көтергiш аспаптар ретiнде көбiнесе кең строптар, сонымен қатар троверсаларға бекiтiлген строптар қолданылады. Строптар әмбебап және жеңiлдетiлгендер болып бөлiнедi және 2,4 немесе 6 тармақты теңгергiш строптардың әр түрлерi қолданылады. Қажеттi арқанның диаметрi статистикалық есеппен анықталады. Строптардың бiр немесе бiрнеше тармақтары болуы мүмкiн, сондықтан жүк көтергенде олар тiк немесе көлденең жағдайда болады.

Көтерiлетiн элементте өз салмағына пайда болатын қысым күштерiн және iлмектiң көтерiлуiнiң қажеттi биiктiгiн азайту үшiн арқалық немесе ферма түрiнде, металл құрылымдары – траверстер қолданылады.3.7 Құбырларды жинақтау технологиясы
3.7.1 Су жүргiзетiн шойын құбырларды төсеу

Шойын құбырларын төсеу жұмыстары басталғанға дейiн келесi жұмыстар орындалу керек: 1. Жер жұмыстарын орындау сапасын тиiстi бақылап, орды қазу және құбырлар астына негiз жасау;

 2. Құбыр төсеу өсiн тексеру және бекiту;

 3. Акт бойынша орды қабылдау;

 4. Жұмыс орнына қажеттi құрал-саймандар, құрылғылар, жинақтау кранын жеткiзу;

 5. Құрылыс алаңына, жұмыс орындарына уақытша жарық жүргiзу;

 6. Уақытша тұрмыс үйлерiн жеткiзу және оларды орнату (жылжымалы вагондар);

 7. Құрбыларды жеткiзу және трасса енiсi бойынша қоныштары төменнен жоғары қарай ор шетiнен 1,5 м-ден кем емес аралықта ұзын орды бойлай жойып қоюы;

 8. Уақытша ор үстiнде көпiрлер орнату;

 9. Құрылыс алаңында уақытша қоршау құру.

Шойын құбырларды төсеу мына технологиялық жүйелiкпен орындалады:

а) құбырларды байқап қарау;

б) ор түбiн тегiстеу, тазалау және шұңқыр қазу;

в) құбырларды орға төсеу;

г) құбырларды ортаға келтiру;

д) құбырларды топырақпен ұлтандау;

е) түйiстердi бiтеу.

Орға түсiрер алдында әр құбырды қарап, салмағы 0,5 кг болғанмен соғып тексерiп көру керек. Қуыстарда көрiнетiн жарықтары бар және басқа ақау сандарынан сондырлау дыбысы бар құбырлар жарамсыз деп табылады.

Шұңқырлар құбыр түйiстерiн бiтеу үшiн құбырларды төсеу алдына жасалады. Шұңқырлар құбыр диаметрiне байланысты келесi өлшемдерiнен жасалады, м. Құбыр диаметрi, мм.

L x d x h, м.

Шойын құбырларды орға төсеу екi тармақты iлмек арқылы өзi жүретiн жебелi кранмен жұмыс асырылады. Орға салынған құбырдың әр қайсысы құбыр өсiнiң тұрақтылығын және қайсысы берiлген еңiстi қамтамасыз ету үшiн бау, тiктеуiш және нысана көмегiмен ұқыпты ортаға дәл келтiру керек.

3.7.2 Құбырларды сынау

Қысымды құбырлар берiктiк және тығыздық сынауына тартылады. Қысымды құбырлар сынға екi рет тартылады: 1 – әр бөлек учаскенi орды көмгенге дейiн алдын ала сынау (берiктiкке) 2 – орды көмген соң және құбырдың осы учаскедегі барлық жұмыстары аяқталған соң, гидранттар, сақтық қақпақтарын орнатпай тұрып, (олардың орнына сынау мезгiлiнде бұқтырмалар орнатылады) соңғы сынау, яғни тығыздыққа саналады.3.7.2.1 Берiктiкке гидравликалық сынау

Қысымды құбырлардың жұмыс және сынау қысымдарының шамалары жобамен алынады. Қысымды құбырларды сынағанда қолданылатын монометрлердi тексерiп, пломбалау керек. Монометрдiң дәндiк класы 1,5 төмен, сыртының диаметрi 150 мм-ден кем болмауы керек.

Құбырларды алдын-ала сынағанда 10 минуттан кем емес сынау қысымда ұстайды, сонан соң қысымды жұмыс деңгейiне дейiн түсiрiп құбырларды қарайды.

Құбыр алдын-ала сынаудан өттi деп құбыр және фасон бөлшектерiнде жарылау, түйiс жұмыс қысымының әсерiнен су ағып-кемiп қалмаса. Алдын-ала сынағанда сынау және жұмыс қысымды ұстау үшiн қажеттi жағдайларда суды бақылауға рұқсат етiледi.3.7.2.2 Тығыздыққа гидравликалық сынау

Тығыздыққа құбырларды сынағанда, судың кему шамасын анықтау үшiн мынаны жасайды: • құбырда шкаланың бiр бөлiгiне сынау қысымын төмендердi және оны бастапқы қысымды төмендетедi және оны бастапқы деп санайды. Ал монометр бастапқы қысымды көрсеткен уақыт сынаудың басы деп саналады.

 • егер монометр тiлi 10 минут iшiнде оның шкаласының екi бөлiгiнен кем емес төмендесе және монометр көрсетудi жұмыс қысымынан төмен болмаса, онда монометр көрсетуiн байқауды осымен аяқтайды.

Резеңке тығыздағыштары бар шойын құбырды берiктiкке сынау 0,9 тен сынау қысымымен жүргiзiледi. Сынау жүргiзiлетiн қысым 0,3 … 0,5 МПа сатымен және әр сатыда 5 минуттан кем емес ұстап көтерiледi де, сонымен бiрге түйiс құрылады.

Резеңке толтырғышы бар шойын құбырларды тығыздыққа сынау 0,6 МПа тен сынау қысымымен жүргiзiледi. Азық су құбырларын сынап, толық бiткен соң жуып тазарту дезинфекциялау керек.3.7.3 Шойын арынды құбырларын төсеу жұмыстарына және құбырларды сынауға сапалық бақылау

Бақылауды негiзiнен мастер немесе прораб жүргiзедi. Бақыланатын жұмыстардың түрi төмендегiдей: • құбырлардың тығыз табиғи негiзiнде толық ұзындығы мен орнықтылығын бақылау;

 • құбырдың төселуi жоспарда жобамен келiсiп жүргiзiлуiне бақылау;

 • төселген құбырдың төселу еңiстiгiнiң дұрыстығын бақылау;

 • бiрiншi нысандап қолмен және толық көму кезiндегi қалыңдықты өлшеу.

Құбырда сынау кезiндегi қалыңдықты өлшеу:

 • құбырды екi жағынан нығыздап көмгеннен кейiнгi алдын-ала сынауға;

 • толық көмгеннен кейiнгi соңғы сынға.

Бақылау нысаналау арқылы өлшеуiш құралдар арқылы нысаналаумен бақыланады.

Құбырдың тығыз төсеу кезiнде, ал бiрiншi және толық көму кезiндегi қалыңдықты өлшеу құбыр төселiп болған соң жүргiзiледi. Бақылауға геодезист, ал құбырларды сынау кезiндегi бақылау жұмыстары заказчиктiң талабымен жүргiзiледi.

Құбыр төсеу кезiндегi жiберiлетiн ауытқулар:

- бірiктiрушi болып астындағы тесiк диаметрi бойынша Дколт + 1мм;

- бiрiктiрушi болып астындағы тесiктердiң центрлерiнiң ара қашықтығы ± 0,5 мм;

- құбырлардың жiберiлетiн қисықтығы: 2м ұзындығы құбырлар үшiн 100мм көп емес, ұзындығы 3-4м құбырлар үшiн 15мм көп емес;

- құбырлар және олардың бiр-бiрiмен қосылу жерлерi болуымен қапталуы тиiс, және де жабын берiк, тегiс, көрiнетiн жарықтары болмауы тегiс ешқандай кедiр-бұдыры болмауы керек.

Монтаждық жұмыстар: • жер жұмыстары және құбыр төсеу құрылысы кезiндегi негiз жасау жұмыстары СНиП – 3-02-01-83 талаптарына сай жүргiзiлуi керек.

 • керi көшу жұмыстары 2 рет жүргiзiлуi керек.

Бiрiншi ретiнде құбыр екi жағынан қаптаған топырақпен құбырдың ½ диаметрлерiн ескермейтiндей қолмен көшiрiлуi керек.

Екiншi ретiнде эксковатормен толық көлемдi. Түйiстер мен жұмысшылар СНиП 3.05.04-85 қосымша - 7.2. байланысты тек алдын-ала гидравликалық сынаудан кейiн көмiледi. Толық көмген соң СНиП 3.05-04-85 қосымша – 7.2. талаптарымен тығыздыққа сынақ жүргiзiлуi тиiс.3.8 Жұмыс өндiрiсi және қауiпсiздiк техникасы
3.8.1 Жұмыс өндiрiсiне нұсқау

Құбырларын төсеу жұмыс өндiрiсi ең алдымен құрылыс жүретiн аймақты уақытша қоршаудан басталады. Содан соң бульдозердiң көмегiмен құрылыс алаңындағы өсiмдiк қабаты 0,1 … 0,4м онына. Оны басқа да қажеттіліктерге пайдалануға болады. Өсiмдiк қабаты алынған соң маркалы есептеулер нәтижесiнде шөмiштерiнiң сиымдылығы бойынша экономикалық салыстыруда таңдалған керi күректi эксковатормен топырақты өндеймiз. Қазылған ұзын ордың алдын-ала геометриялық өлшемдерi анықталады. Қазылған ұзын ордың ортақ түбiн өңдеу, түйiс асты шұңқырларын қазу жұмыстары қолмен жүзеге асырылады. Ұзын орда түйiс асты шұңқырлары қазылған соң тегiстеу қабаттары төселiп, ұзын ор құбыр жатқызылуға дайындалады. Құбырлар 10км қашықтықтан жұмыс алаңына жеткiзiледi. Құбырлар ұзын ордың жиегiне 1,5 м қашықтыққа төселу бағытымен қойылады.

Содан соң автомобильдi кранының көмегiмен құбырлар ұзын орға төселедi. Жұмыс барысында еңбек қауiпсiздiктерi ұстануы керек. Құбырлар орға түсiрiлер алдында әрқайсысы 0,5кг балғамен соғылып, тексерiлуi қажет. Құбырлар орға түсiрiлген соң, оларды тiктеуiш нысананың көмегiмен өстерiн дәл келтiрiп болған соң, олардың қоныштары бiтеледi. Қонышты құбырлардың түйiстерiн алдымен резеңке сақинамен бiтейдi, сосын асбестоцементпен бiтеледi.

Цементке агрессивтi әсер ететiн топырақтарда немесе жер асты суларында асбестоцемент құлыптардың сыртқы бетi оқшаулағыш қабаттармен қапталады.

Бақылау құдықтары 1 км-ге 5-6 дана қойылады және оларға 2 рет битуммен жабу арқылы судан оқшаулау жасалады. Ұзын ордан жұмысшылар ары-берi еркiн жүрiп, өтiп жұмыс iстей алуын қамтамасыз ету үшiн уақытша көпiрлер қарастырылады. Ысырмалар да 1 км құбыр желiсiне 10-12 дана қойылады. Құбырлар төселiп, түйiстерi бекiтiлiп, бақылау құдықтары орнатылып болған соң, құбырлар екi жағынан тығыздалып, қолмен көмiледi. Тығыздап көмiп болған соң, құбырларға алдын-ала сынау, яғни берiктiкке сынау жүргiзiледi. Ол 0,9 Мпа қысыммен жүргiзiледi. Сынау бiткен соң уақытша көпiрлер алынып тасталып, керi күректi ДЗ-8 бульдозердiң көмегiмен толық көмiледi. Толық көмiлiп бiткен соң құбырларға соңғы сынақ жүргiзiледi, яғни тығыздыққа сыналады, сынау 0,6 Мпа қысымда жүргiзiледi. Жоғарыда аталған жұмыстардың әрқайсысының еңбек шығыны, машина уақыты, еңбек ақысының калькуляциясы КМжЕ-ге байланысты жүргiзiледi. Крандар есептелiнген техникалық параметрлерiне байланысты каталогтан таңдалады. Осы жұмыстардың барлығы толық бiткен соң территория тегiстелiп, уақытша құрылған қоршауға алынады.

3.9 Техника кауiпсiздiгiне және еңбектi қорғауға нұсқау

Құбыр төсеу кезiндегi еңбек қауiпсiздiгi ең алдымен жұмыс орнының технологиялық өлшемдерiн және оларға сай организациялардың дұрыс таңдалуымен қамтамасыз етiледi. Барлық жұмыс орындары мен оларды бiрiктiретiн транспорт алаңдары машиналар мен крандардың орын ауыстыруы мен жұмысты орындау қауiпсiздiктерiмен қамтамасыз ету мен тәртiптi ұстау керек.

Кран жұмыс iстеп жатқанда үлкен ордың қабырғасының құлауынан және кранның тұрақтылығынан қауiп төнуден сақтану үшiн және оның қауiпсiз қозғалысын қамтамасыз ету үшiн ұзын ор жиегiнде орналасуы қашықтығын стандартқа сай ұстану керек. Құбырларды ұзын ордың жиегiне қойғанда да оның орға түсiп кетпеуiн қарастыру керек.

Құбырларды кранмен көтергенде және төсегенде мiндеттi түрде еңбек қауiпсiздiгiне келесi талаптарды ұстануы керек: 1. Қажеттi жебенiң көтерiлу биiктiгiнде ең жоғары жүк көтергiштiк шамасына жеткiзiп жүк көтеруге тиым салынады.

 2. Құбырда ұзын орға түсiргенде тiк ешқандай шайқатусыз, ұзын ор қабырғасына тигiзiлмей түсiрiлу керек. Құбырды ұзын орға қоярда, көтерiлiп тұрған құбырдың астында, ұзын ор мен құбыр арасында, ұзын орта және кран жебесi жетуi мүмкiн аймақта ешкiмнiң тұруына рұқсат етiлмейдi.

Гидравликалық сынау басталғанға дейiн гидравликалық пресс жұмысының сенiмдiлiгi тексерiледi. Гидравликалық сынақ толық аякталғанша күзеттi аймақ ұйымдастырылады. Онда сынақ бiткенше ешкiмнiң кiруiне рұқсат етiлмейдi. Мұндай аймақтардың енi 7 … 25 м-ге дейiн құбырдың диеметрi мен материалына байланысты қабылданады. Осы аймақты бақылап отыру үшiн әрбiр 200 м сайын күзет посттары ұйымдастырылады. Сынауға қажет компрессорлар, ауа жiбергiштер бұл аймақтан 10 м-ден кем емес қашықтықта қауiпсiз аймаққа ауыстырылуы керек.

Сынау жүрiп жатқанда құбыр жатқызуға параллель 200 м қашықтық шамасындағы барлық жолдар және қиылысатын трассалар жабылуы тиiс. Ондағы қозғалыс тоқтатылады. Осы аталған шарттар орындалып, апаттық бригадалар ұйымдастырылады және бақылау посттары қарастырылған соң сынау аймағына қысым көтеру үшiн ауа жiберуге нұсқау берiледi.

Көшелерде және аулаларда қазылған ұзын орлар мен қазан-шұңқырлардан өту үшiн уақытша қоршауы болуы үшiн қарастырылуы тиiс.
4 НЕГІЗІГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕСІ
Диплом жобасының бұл бөліміндегі негізгі экономикалық көрсеткіштер келесі жолдармен орындалады. Біріншіден, барлық жобаланған ғимараттар мен объектілік сметамен екі вариант үшін тазарту станция үймереттернің құнын анықтаймыз, бұл негізінде құрама сметалық есеппен өндіріледі. Осы алынғандармен құрылыс объектілеріне келісілген баға ведомосы теркеледі. Есептеліп келісілген бағада тұрақ және өзгеріп тұратын ұсталымдардың есебі өндіріледі. Одан кейін, сумен жабдықтау жүйесінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері шығырылған. Соңында сумен жабдықтау жүйесінің залалсыздық анализінің жұмысы орындалады.

4.1 Құрылыстың сметалық құны

Сметалық құн реттік жұмыстардың аяқталуы үшін, капиталдық салымды жоспарлау үшін, құрылысты қаржыландыру үшін, құрылыс-монтаж жұмыстарының есебін орындау үшін орындалады, сонымен қатар басқада шығындарды қаржы арқылы төлеу сметалық есептемелерде қаралған. Құрама есеп объектік смета негізінде орындалады. Объектік смета сумен жабдықтау жүйесіне кіретін үймереттер мен ғимараттардың әрқайсысына бөлек өңделеді. Объектік сметаға құрылыстағы жалпы құрылыстық, сантехникалық, арнайы, құрылыстық және монтаждық жұмыс, құрылғылар және басқа шығындар қосылады. Құрама сметаны өңдеуде сметалық құнның өзгеру коэффициенті және ақша бірлігінің өзгеруі мен оның наминалды құны ескеріледі.

Кесте 4.1- Жер асты қайнарынан су алудың сметалық көрсеткіштері

п.пОбъекттілер атауыСметалық құны

Барлығы


мың. теңге

СМР

Құрылғы-лар

Басқа шығындар

1

Скважиналар

16422,84

7203

-

23625,84

2

Сорғыш станциясы

6670,86

3098,76

-

9769,62

3

Резервуарлар

5588,94

188,16

-

5777,1

4

Темірсіздендіру станциясы

17651,03

5883,68

-

23534,71

5

Жұмсарту станциясы

53512,13

27231,5

-

80743,63

6

Тораптар және су бұру

22182,3

4962,72

-

27145,02
Барлығы:

122028,1

48567,82

-

170595,92

Кесте 4.2 – Жер бетіндегі қайнардан су алудың сметалық көрсеткіштері

п.пОбъектілер атауыСметалық құны

Барлығы


мың. теңге

СМР

Құрылғылар

Басқа шығындар

1

Су қабылдау ғимараты

2925,3

1696,38

-

4621,68

2

Тазарту ғимараты

59974,53

7843,92

-

67818,45

3

Таза су резервуары

7470,54

99,96

-

7570,5

4

II көтеру сорғыш станиясы

3774,96

2185,89

-

5960,85

5

Арынды су мұнарасы

3961,65

139,65

-

4101,3

6

Тораптар және су бұру

12378,87

5305,23

-

17684,1
Барлығы:

90485,85

17271,03

-

107756,88


4.2 Келісім шарттың құнын анықтау

Құрылыстағы капиталды салымның өлшемдерін анықтау үшін, құрылысты финанстау және құрылыс заттарына келісілген бағаны өзгертуге сметалық құн қажет.Сумен жабдықтау жүйесіндегі құрылыстық келісілген баға ведмосі либерализациялық бағасын ескеріп, құрылғылардың сметалық лимитін анықтап, барлық құрылыс жұмыстарының аяқталуы үшін керекті документі болады. Барлық сметалық есептеулер кесте түрінде көрсетілгне. Осы бөлімнің барлық тарифтік қойлымдары мен бағаларының есептеулері, нормативті бағаналарға әсер етуші каталогтан қабылданды, ол 1998жылдан бері ҚР қолданыста.
Кесте 4.3 – Сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына келісімді бағаның ведомосы, 1-ші нұсқа үшін.

№ п.п

Негізгісі

Атауы

Келісім шарттағы бағаны қосқандағы шығын құны

Келісілген баға, мың. теңге

СМР

Жабдық-тар

Қалған- дар

Базис

1.

Объектік сметалық есеп

Сметалық құны

122028,1

48567,82

-

170595,92

2.

СНжәнеН 4.08-91

Уақытша үймереттер мен ғимараттар 1.5%

1830,42

-

-

1830,42

Кесте 4.3 - жалғасы

Барлығы:

123858,52

48567,82

-

172426,34

3.

СНжәнеН 4.08-91

Қыстық қымбаттау 2.07%

2563,87

-

-

2563,87

4.

ҚР.құрылыстық хаттары

э/эн қымбаттауы 0.67%

-

-

1155,26

1155,26

5.

ҚР.құрылыстық хаттары

Аккордтық еңбек ақы 2.2 %

-

-

3793,38

3793,38

6.

ҚР.құрылыстық хаттары

Премия за ввод 1.48%

-

-

2551,91

2551,91

Барлығы:

126422,39

48567,82

7500,55

182490,76

7.

ҚР.құрылыстық хаттары

Көрінбейтін жұмыстар мен шығындары 1.5%

1896,33

728,52

112,51

2737,36
Негізгі құн жинағы

128318,72

49296,34

7613,06

185228,12

Базар

8.

ҚР.құрылыстық хаттары

Өзгертілген тарифпен транспортық шығындар 9.7%

-

-

17967,13

17967,!3

9.

ҚР.құрылыстық хаттары

Құр.машина эксплуатацясының құны 6.8%

-

-

12595,31

12595,31

10.

ҚР.құрылыстық хаттары

Айлықтың көбюіне байланысты шығындар 4,5%

-

-

8335,26

8335,26

11.

ҚР.құрылыстық хаттары

Еңбек ақының осуіне НР 4,5 %

-

-

8335,26

8335,26

Барлық компенсация:

-

-

47232,96

47232,96

12.
Жоспарлы жинақтау 8%3778,64

3778,64

13.
Фонд содействия занятости 2 %944,66

944,66

Барлығы:

-

-

51956,26

51956,26

Бәрі (базис+базар):

128318,72

49296,34

59569,32

237184,38НДС 20%

-

-

19913,86

47436,88

НДС ескергенілгендегі соңы:

128318,72

49296,34

79483,18

284621,26

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет