З досвіду роботи Резан Олени Михайлівнибет1/6
Дата28.04.2016
өлшемі1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Відділ освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради

Міський методичний центр
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4ПРОЕКТ

ІСТОРІЯ 7-ГО КЛАСУ В

ЛІТЕРАТУРНИХ ОБРАЗАХ
З досвіду роботи

Резан Олени Михайлівни

вчителя історії, директора

Славутицької

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №4

Учитель історії повинен спробувати пробитися до душі та

розуму свого учня за допомогою емоційності образів літературних

творів. А діти з допомогою них - зрозуміти сухі факти і дати через людський фактор тих обставин, що втягли у свій вир чоловіків

та жінок, які прагнули жити та любити, мати своє людське

щастя. Все те, що залишається незмінним протягом мільйонів

років

О.М. Резан

Передмова
Перші спроби записати якусь інформацію та донести її, навіть у прикрашеному вигляді, характерні для людини, що жила ще на зорі цивілізації. Розвиток писемності та освіти створив і когорту людей, що мали жагу до написання й читання. Ці люди і стали безмірно відданими Книжному Богу.

Сучасне освітнє життя вимагає від учителя іти не просто в ногу з часом, а ставити такі практичні завдання, які б ефективно поєднували навчання, виховання дітей та розвиток їх інтелекту як людини майбутнього. Мені здається дуже є актуальним ознайомлення з найвизначнішими творами письменників-фантастів, які, мабуть, як ніхто чітко уявляють такий тип людей. Звичайно, ця думка не є безспірною.

Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших у навчальній діяльності, так як він створює умови для творчої самореалізації учнів, допомагає їм підвищити самомотивацію до навчання, допомагає розвитку інтелектуальних здібностей дітей. Учні напрацьовують досвід розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які проектуються під час навчання.

Ідею поєднати історію і літературні образи підказали і конкурс «Бібліотека ХХІ століття», і власне бажання донести до своїх учнів найкращі зразки світової і вітчизняної літератури, з якими я коли-небудь знайомилась.Метою проекту «Історія 7-го класу в літературних образах» є:

 • Ознайомити учнів з перевагами інтегрованого насичення навчального матеріалу з історії 7-го класу емоційно-художніми образами літератури.

 • Навчити опрацьовувати літературні джерела через вивчення історичного підґрунтя періоду середніх віків.

Завданнями:

 • Спираючись на вимоги Держстандарту, дослідити варіанти фор-мування знань та навичок з історії і літератури

 • Опрацювати доступні літературні джерела та Інтернет сайти.

 • Визначити межі розширення та доопрацювання проекту через підбір кіно-, музичних і образотворчих матеріалів, в тому числі як продовження даних історичних або літературних сюжетів.

 • Дослідити позитивні впливи даного проекту на навчальну активність учнів класу.

Методи досягнення мети були обрані:

 • Алгоритмічний

 • Діалогічний

 • Програмовий

 • Виконавський

 • Реконструктивний

 • Частково-пошуковий

 • Пошуковий

 • Творчий

План реалізації поставлених перед проектом завдань включав:

 • Опрацювання вчителем вимог Держстандарту до вивчення літератури та історії в основній школі

 • Ознайомитись з переліком літературних творів до розділів програм з історії та скласти таблицю відповідності тем з історії 7-го класу літературним джерелам

 • Розподілити об’єми роботи учнів для опрацювання у відповідності до індивідуальних можливостей дитини

 • Періодичні консультації щодо оформлення матеріалів та виступів

 • Опрацювання матеріалів на навчальних заняттях

 • Використання матеріалів при формуванні різних видів контролю

 • Систематична співпраця з бібліотеками ЗОШ№4 та міста

 • Формування навичок роботи учнів з Інтернет матеріалами та комп’ютером, в тому числі і з залучення батьківської громади

 • Формування підбірки дидактичних матеріалів до розділів

 • Звітування на педагогічній раді

Слід відмітити, що результатами проекту стали:

 • Зростання читаності класу – до 50%

 • Стимулювання вчителя до покращення підбору матеріалу навчальних занять

 • Випуск хрестоматії та підбірки дидактичних матеріалів до навчальних занять з історії 7 класу

 • Розвиток вміння учнів виділяти головне у художніх та наукових текстах, що характеризують історичну епоху

Підводячи попередні підсумки, слід зазначити, що з’явився і розділ «Як можна продовжити роботу над проектом?». :

 • Продовжити матеріал з іншим вчителем на паралелі 7-х класів або на у 8-му класі за відповідною програмою історії

 • Познайомитись з новими надходженнями бібліотеки за програмою 7-го класу

 • Доповнити музичними і відео сюжетами даний проект

 • Продовжити обговорення прочитаних сюжетів через бібліотечний сайт, шкільну газету і т.д., провести конкурс творів учнів за темами

Дане напрацювання може стати допомогою молодим колегам при роботі з відповідними розділами програми з історії, оскільки наведені матеріали не є сталою інформацією. А матеріали з хрестоматії при затраті невеликих зусиль легко перетворюються на дидактичні матеріали як для щоденної роботи, так і тематичного та семестрового оцінювання.


Таблиці

відповідності тем з історії 7-го класу літературним джерелам

Історія України


п/п

Тема з історії

Літературний варіант

1

Розділ 1. Стародавня історія України

 • Початки людського життя

 • Найдавніші землероби та скотарі на території України

 • Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків

 • Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї

 • Давні слов’яни

 • Слов’яни під час Великого переселення народів. Наш край у найдавніші часи

- Олександр Блок. Скіфи

- В. Чемерис. Ольвія

- Міфологія слов’ян

- Календарно-обрядові пісні

- Велесова книга. Хто ми й куди йдемо. Війна з готами й гунами ( та інші)2

Розділ 2. Виникнення та розквіт Київської Русі

Східнослов’янські племена – предки українців – напередодні утворення держави1. Легенда про виникнення Києва

2. Олександр Олесь. Книга «Княжа Україна» (поезії »Заспів», «Україна в Старовину», «Наші предки – слов’яни», «Початки Києва», «Аскольд і Дір», «Поход на Царгород», «Княгиня Ольга», «Ярослав Мудрий», «Микита Кожум’яка”, ,,Печенізька облога Києва”3.

Київська держава за перших князів

1. Повість минулих літ

2. Микола Вороний. Євшан-зілля (про юнака-половця)

3. В. Малик. Князь Кий.

4. О. Пушкін. Пісня про Віщого Олега.

5. Д.Міщенко. Синьоока Тивер.


4.

Київська Русь за князювання Ольги та Святослава

1. С. Скляренко. Святослав

2. Антін Лотоцький. Михайло-семиліток (кияни і печеніги)

3. Російська історична повість. Т. 1

4. Т. Бабицька. Княгиня Ольга5.

Київська Русь за часів Володимира Великого. Запровадження христи-янства як державної релігії

1. С. Скляренко. Володимир

2. Антонін Ладинський. Коли впав Херсонес6.

Київська Русь за часів правління Ярослава Мудрого

1. Антонін Ладинський. Анна Ярославна – королева Франції

2. Павло Загребельний. Диво (образ Софії Київської, Сивоока, Ярослава Мудрого)

3. Іван Кочерга. Ярослав Мудрий


7.

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

1.Пісня про Нібелунгів

2.»Повчання дітям» Володимира Мономаха8.

Розділ 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі

Роздробленість Київської Русі1. Повість „Слово о полку Ігоревім”

2. Володимир Малик. Черлені щити.

3. Т. Шевченко. Плач Ярославни.

4. М Рильський. Слово про Ігорів похід.

5. Д. Міщенко. Синьоока Тивер. Лихі літа Ойкумени


9.

Утворення Галицько-Волинської держави

1. К. Гриневичева. Шестикрил.

Шоломи на сонці

2. Олександр Олесь. Ярослав Осмомисл


10

Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників

1. Іван Франко. Захар Беркут

2.О. Лупій. Падіння давньої сто-лиці11

Монгольська навала на українські землі

1. Іван Франко. Захар Беркут

2. В. Ян. Чингізхан.

3. В. Ян. Батий

4.О. Лупій. Падіння давньої столиці

5. П. Угляренко, І. Шекера. Взим-ку, в рік миші

6. М. Голубець. Плем’я Чингізхана12

Розділ 4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави ІХ – ХІV ст.

Політичний, соціальний устрій і господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави1. Українські народні казки: Кирило Кожум’яка та Поганин; Кирило Кожум’яка та Змій

13

Писемність, освіта, наукові знання , література, театральні дійства, музика Київської Русі та Галицько-Волинської держави

1. Рукописні книги. Остромирове Євангеліє

2. Ізборник Святослава

3. Перекладна література (збірник афоризмів «Пчола», природно-наукові твори «Шестоднєв» Іоанна Екзарха, «Фізіолог», «Християн-ська топографія», хронографи, історичні повісті «О разоренії Єрусалима», «Александрія»

4. Біблія

5. Легенди: про створення світу, Адама і Єву, потоп, Вавилонську Вежу, про Мойсея.

- біблійні притчі – про блудного сина, про сіяча

- біблійні книги – Псалтир, Євангеліє, Апостол

6. Повість минулих літ

7. Поучення Володимира Мономаха

8. Іларіон. Слово про закон і благодать14

Архітектура й образотворче мистецтво Київської Русі та Галицько-Волинської держави

1. Павло Загребельний. Диво (образ Софії Київської, Сивоока, Ярослава Мудрого)

15

Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Наш край ІХ – ХІV ст.1. Олександра Копач. Богатирі Стародавньої України

16

Розділ 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.)

Початок литовського та польського володарювання на українських землях1. І. Кочерга. Свіччине весілля.

17

Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці ХІV – в першій половині ХVІ ст.

1. Український героїчний епос.

2. Тарас Шевченко. Поема «Іван Підкова», вірш «Думка»18

Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим і українське Причорномор’я

1. Андрій Чайковський. За сестрою (козаки та татари)

2. Микола Гоголь. Тарас Бульба

3. Осип Назарчук. Роксоляна. (16 ст. Сулейман Пишний)

4. Роман Іваничук. Яничари.

5. Павло Загребельний. Роксолана.

6. Олександр Олесь. Війна з татарами.

7. Володимир Малик. Фірман султана


19

Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст..

1. Іван Нечуй-Левицький. Запорожці.

2. Оксана Сенатович. Малий віз.

3. Суспільно-побутові пісні

а) козацькі – турецько-татарська епоха «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»

- чумацькі -

- кріпацькі -

б) історичні пісні – «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», „Пісня про Байду”, «Ой Морозе , Морозенку», »Максим козак Залізняк»,

в) родинно-побутові пісні

4. Маруся Чурай. Пісні.

5. Українські народні думи. «Маруся Богуславка», «Буря на Чорному морі»20

Культурне й церковне життя в другій половині ХІV – ХVІ ст.

Іван Вишенський. Послання до єпископів. Шкільна драма.

Наш край в ХІV – першій половині ХVІ ст.


1. Українські народні балади – «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть»

2. Києво-Печерський патерик. Оповідання про Прохора Чорноризця…

3. Козацькі літописи Самовидця, Г. Грабянки, С.Величка (17 ст.)

4. Іван Франко. Поема. Іван Вишенський

5. Іван Величковський. Вірші

6. Ф.Прокопович. «Владимир». Історична драма »Цар Ірод».

«Милость божа…» невід. автор

7. Валерій Шевчук. Дім на горіВсесвітня історія


п/п

Тема з історії

Літературний варіант

1

Розділ 1. Народження серед-ньовічної Європи

Початок Великого переселення народів1. Міфологія стародавніх германців2.

Загибель Римської імперії.

Вестгот Аларіх1. Аврелій Августин. Про град Божий

2. Германський епос. Етцель (Аттіла)

3. Скандинавський епос. Атлі (Аттіла)

Християнська церква в ІV- VІ ст.1. Євангеліє

2.Іоан Златоуст

3. Біблія

4. І. Багряний. Сад Гетри-манський3

Виникнення варварських королівств


1. Северин Боецій. Втіха філософією

2. Григорій Турський. Історія франків

3. М. Твен. Легенда про короля Артура

4. Беда Достойний. Церковна історія англів

5. Ірландські казки і легенди

6.Скотт В. Айвенго.4

Розділ 2. Виникнення ісламу і арабський халіфат

1.Тисяча і одна ніч

2. Веди


3. Коран

4.Суна


5

Розділ 3. Дві імперії: Візантійська та Франкська

Візантія в ІV – ХІ ст.1. Антонін Ладинський. Коли впав Херсонес


6

Франкська імперія

1.Епос. Пісня про Роланда (8 ст.)

7

Розділ 4. Епоха вікінгів (VІІІ – ХІ ст.)


1. Міфи і легенди народів Скандинавії. Міфи. (Сігурд)

2. Ольга Григор’єва. Берсерк.

Чаклун. Ладога. Зграя.

3. Поема. Пісні про Нібелунгів

4.Збірка пісень. Старша Едда (ХІІІ ст.)

5. Поема про Беофульфа

6. Саги

7.Сноррі Стурлусон. Саги – Зелене коло. Молодша Едда8. Скандинавські сказання

8

Розділ 5. Європейські країни в Х – ХІІІ ст.

Німеччина в Х – ХІІІ ст.


9

Центральна та Східна Європа в ІХ – ХІ ст.

1. Азбучна Молитва

2. О.Пушкін. «Руслан і Людмила»

3. Сербська народна балада «Смерть матері Юговичів»


10

Романська архітектура


1. Віктор-Марі Гюго. Собор паризької богоматері (про події 15 ст.)

2. К. Фоллет. Стовпи землі.11

Хрестові походи

1.Г.Сенкевич. Хрестоносці

2.Легенда про Робін Гуда

3. Вальтер Скотт. Айвенго

4. Вільсон Ч., Макспедден Д. Робін Гуд. Переказ балад.12

Англія і Франція у ХІІІ – ХIV ст.1. Жозеф Бедьє. Трістан та Ізольда

2. Роберт Льюїс Стівенсон. Балада Вересковий мед.13

Північно-Східна Русь

1.Билини: Ілля Муромець і Соловей Розбійник. Ілля Муромець і Калін-цар; Добриня і Змій, Добриня і Альоша; Альоша Попович і Тугарин Змійович; Іван-гостиний син; Садко; Ставр Годинович; Вольга і Микула Селянинович; Вавила і скоморохи.

2. Легенда про заснування Москви14

Розділ 6. Боротьба народів Європи та Азії проти чужоземних загарбників (ХІ- ХIV ст.)

Внутрішня і воєнна колонізація в Європі. Реконкіста1.Васильєв Б.Олександр Невський.

2. Легень А.Ю. Олександр Невський. Сонце Землі Руської.

2. Епос. Пісня про мого Сіда

3. Адам Міцкевич. Поема Конрад Валленрод. (Альпухара) - реконкіста15

Візантія в оточенні ворогів

1.Епос. Василій Дігеніс Акріт

15а

Закавказзя і Середня Азія у ІХ – на початку ХІІІ ст.

1.Шота Руставелі. Поема. Витязь у тигровій шкурі

2. Епос. Давид Сасунський

3. Нізамі. Поеми, оди, вірші.

4. Григор Нарекаці. Поема. Книга скорботних пісень (1020 р.)

5. Рудакі. Газелі, бейти, рубаї

6. Омар Хайям. Рубаї.

7. Гафіз. Газелі.


16

Монгольські завоювання


1. В. Ян. Чингісхан

2. М. Голубець. Плем’я Чингізхана17

Польське королівство і Велике князівство Литовське

1. Г.Сенкевич. Хрестоносці

18

Розділ 7. Селяни і сеньйори

Селяни в ХІ – ХІІІ ст.1. Антонін Ладинський. Анна Ярославна – королева Франції

19

Феодали

1. Трубадури. Джауфре Рюдель.

2. Бертран де Борн20

Розділ 8. Середньовічне місто

Ремесло і торгівля в середньовічному місті1. Казки про середньовічний період

2. Брати Грим. Флейтист із Гафельна. Домовички21

Життя в середньовічному місті. Комуни.1. Брати Грим. Флейтист із Гафельна. Домовички

2. Франсуа Війон. «Балада прикмет» 15 ст.

3. Данте Аліг’єрі. Божественна комедія (13-14 ст.) Італія

4. Франсеско Петрарка. Книга пісень.(14 ст.) Італія

5. Мігель де Сервантес Сааведра. Дон Кіхот. (15-16 ст.) Іспанія.

6. Вільям Шекспір. Гамлет. Ромео і Джульєтта.(16-17 ст.) Англія22

Розділ 9. Європа в ХIV – ХVІ ст.

Франція та Англія у Столітній війні1. М. Твен. Жанна д’Aрк


23

Країни басейну Середземного моря

Джованні Боккаччо. Декамерон. (14 ст.) Італія

24

Загибель Візантії і поява Османської імперії
25

Країни Центральної та Північної Європи

1. Т. Шевченко Поема «Єретик»

( Ян Гус)26

Розділ 10. Духовний світ людини середньовіччя

Християнська Церква1. Фома Аквінський


27

Середньовічні школи та університети
28

Розділ 11. Утворення Московської держави (до початку ХVІ ст.)

Початок об’єднання земель Північно-Східної Русі навколо Москви1. Героїчна повість „Повість про розорення Рязані Батиєм”

2. Боярин Софоній „Задонщина” (Куликовська битва)29

Держава Івана ІІІ

1. Афанасій Нікітін „Ходіння за три моря”

30

Країни Азії (до кінця ХV ст.)
Китай

Японія


Індія


1. Лірика китайських авторів: Лі Бо, Ду Фу, Ван Вей

2. Китайський роман Ші Найаня „Річкові заводі”

3. Японський епос „Повість про родину Тайра”

4. Японська збірки поезій: „Збірка 10 тисяч листів”, „Збірка старих і нових пісень Ямато”5. Нові обробки індійських епосів „Рамаяна” та „Махабхарати” (як частина - „Шакунтала”)

Каталог: konspekt
konspekt -> Просвещенный абсолютизм. Екатерина II
konspekt -> «Координатная плоскость»
konspekt -> Конспект урока: Но выбор есть, и дивная свобода в том выборе… (Ю. Левитанский). Урок-размышление по притче Леры Авербах
konspekt -> Лекциялар конспектісі 1 бөлім Құрастырғандар б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков. Ассистент Нұрмағанбетов Н
konspekt -> Конспект урока по теме «Строение и работа сердца»
konspekt -> Горные породы и минералы
konspekt -> Конспект урока биологии по теме: «Агроценозы»
konspekt -> Странности нашего мозга наш мозг поразителен!
konspekt -> Проблема выбора и ответственности за выбранное решение в рассказе А. Грина
konspekt -> Византийские императоры


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет